TAŞINMAZ (TARLA) KİRA İHALE İLANI

TAŞINMAZ (TARLA) KİRA İHALE İLANI
ALPU BELEDİYESİ

1- İdarenin;

  • a) Adresi: Fevzipaşa Mahallesi Kurtuluş Caddesi No:5 Alpu / ESKİŞEHİR
  • b) Tel & Faks Numarası: 0 222 511 23 13 & 0 222 511 23 13
  • c) İhalenin Yapılacağı Yer, Tarih ve Saati: Alpu Belediyesi Hizmet Binası – 05.03.2024 Saat: 14:00
  • d) İhaleye girmek isteyenlerin belirtilen geçici teminatları ve İhale Doküman Bedelini en geç 05.03.2024 tarihinde saat 12:00 ye kadar Belediyemiz tahsilât servisine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, belirtilen gün ve saatte ihale yerinde hazır bulunacaklardır. Belediyemiz Banka Hesap Numarası: Vakıfbank Sanayi Şubesi TR65 0001 5001 5800 7308 7730 08.

2- Alpu Belediyesi Mülkiyetine kayıtlı aşağıda bilgileri bulunan tarla vasıflı toplam 17 (onyedi) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi gereğince 1 yıllık süreyle ekilebilir alanlar üzerinden Açık Teklif Usulü ile, aşağıda belirtilen süre ve şartlar dahilin de kiraya verilecektir.

TAŞINMAZ KİRA BİLGİLERİ

S.NO
MAHALLE
ADA
PARSEL
MİKTARI (M2.)
EKİLEBİLİR ALAN
(M2)
SULAK
KIRAÇ
DEKAR TAKDİR BEDELİ (TL)
KİRA SÜRESİ
SEZON (YIL)

MUHAMMEN
BEDELİ (TL.)
KDV Hariç
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
%3 (TL.)
1
BOZAN
206
11
56.800,00
45.230,00
SULAK
2.000,00
1
31.10.2024
90.460,00
2.714,00
2
BOZAN
206
12
56.800,00
41.250,00
SULAK
2.000,00
1
31.10.2024
82.500,00
2.475,00
3
BOZAN
206
13
56.800,00
44.530,00
SULAK
2.000,00
1
31.10.2024
89.060,00
2.672,00
4
BOZAN
206
14
56.800,00
45.730,00
SULAK
2.000,00
1
31.10.2024
91.460,00
2.744,00
5
BOZAN
206
15
56.800,00
47.214,00
SULAK
2.000,00
1
31.10.2024
94.428,00
2.833,00
6
BOZAN
206
16
56.800,00
41.220,00
SULAK
2.000,00
1
31.10.2024
82.440,00
2.473,00
7
BOZAN
206
17
56.746,46
50.000,00
SULAK
2.000,00
1
31.10.2024
100.000,00
3.000,00
8
AKTEPE
143
2
22.599,49
22.599,49
SULAK
1.600,00
1
31.10.2024
36.159,18
1.085,00
9
AKTEPE
156
4
6.042,57
6.042,57
KIRAÇ
750,00
1
31.10.2024
4.531,92
136,00
10
BÜĞDÜZ
852
81
21.371,10
21.371,10
KIRAÇ
750,00
1
31.10.2024
16.028,32
481,00
11
BÜĞDÜZ
705
2
39.030,28
39.030,28
KIRAÇ
750,00
1
31.10.2024
29.272,71
878,00
12
BÜĞDÜZ
705
3
29.780,69
29.780,69
KIRAÇ
750,00
1
31.10.2024
22.335,51
670,00
13
BÜĞDÜZ
705
4
30.940,62
30.940,62
KIRAÇ
750,00
1
31.10.2024
23.205,46
696,00
14
ESENCE
147
1
19.374,82
19.374,82
KIRAÇ
750,00
1
31.10.2024
14.531,11
436,00
15
GÖKÇEOĞLU
2031
12
80.774,37
80.774,37
SULAK
1.600,00
1
31.10.2024
129.239,00
3.877,00
16
OSMANİYE
107
2
36.281,00
36.281,00
SULAK
2.000,00
1
31.10.2024
72.562,00
2.177,00
17
OSMANİYE
0
3407
57.800,00
40.000,00
SULAK
1.600,00
1
31.10.2024
64.000,00
1.920,00

3- İhaleye katılmak için, Taşınmaz Satış İhale dokümanının (şartname ve eklerini) 300,00 TL. (üçyüzlira) bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınması zorunludur. İhaleye katılım için gerekli koşullar Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek veya Belediyemiz internet sitesi olan www.alpu.bel.tr adresini ziyaret ederek öğrenilebilir.
İlan Olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01984765