11 Ocak 2019 Cuma 923 Okunma

GÜNAH VE TÖVBE

İnsanoğlu hem sevap hem de günah işlemeye meyyal bir canlıdır. İnsanın ruhani yönü, hayra sevap kazanmaya, nefsani yönüde şer ve günah işlemeye yöneliktir. Peygamberler hariç her insan günah işler.
Günah: İlahi emir ve yasaklara aykırı fiil ve davranışlardır. Bütün dinlerde günah kavramı mevcuttur. Günahları af etme yetkisi sadece Hz.Mevla’ya aittir Rabbimiz Kur’an’da buyurur ki:
“Allah ‘c.c) dan başka günahları kim bağışlar?” (Al-i İmranSuresi Alet:135, Sh:66)
Aslı değiştirilmeye maruz kalmış günümüz Hristiyanlığında günah işleyen biri Kiliseye gider papaza işlediği günahı anlatır. Papazda seni affettim git diyerek onu bağışladığını söyler. İslamiyetin şiddetle reddettiği bu husus o insanı tekrar günah işlemeye teşviktir.
Günahlar, kime karşı işlenmişse bağışda ancak ondan gelir. Günahlar işleniş yönüne karşı üç kısımda ele alınır. a) Allah’a karşı b) İnsanlara karşı c) Kişinin kendine karşı işlediği günahlar. Kur’an-ı Kerim, kişinin kendine karşı işlediği günahı” kendine zulmetme” tabiriyle iade etmektedir. (Al-i İmran Suresi Ayet :117 Sh:64)
İnsanlara kaşı işlenilen günahlar: İnsanın canına, malına kastetmek iffet ve namusuna göz dikmek, ona hakaret etmek, gıyabında aleyhinde bulunmak gibi suçlar, günahlardır. Kul hakkını çiğnemek ve toplum selametini ihlal etmek suretiyle işlenen günahların vebali-küfür ve inkar dışında Allah’a karşı işlenen günanlardan daha ağırdır (Ancak helalleşmek suretiyle ancak affedilir.)
Allah’a karşı işlenen günahlar niteliği açısından büyük (kebire) ve küçük (saaire) olmak üzere ikiye ayrılır. Hz.Peygamberimizin (a.s) Bir Hadis-i Şerifine göre yedi tanedir: “Allah’a  şirk koşmak, büyü yapmak, adam öldürmek, riba (faiz) yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak, iffetli müslüman kadınına zina iftirası yapmak.” (Kütüb-ü Sitte Cilt :15, sh:39, Prof.İbrahim Canan)
Bir kimse: Ya Rasülüllah! Allah katında hangi günah en büyüktür? diye sordu: Efendimiz cevap verdi: Seni yaratan Allah’a ortak koşman (şirk), rızkına ortak olacağından korktuğun için çocuğunu öldürmen ve komşunun hanımıyla zina etmendir” buyurdular. (Müslim cilt:1, Sh:136 (M.Sofuoğlu tercümesi)
Küçük günahlar: Yollara, insanlara zarar veren cam, şişe v.b şeyler atmak, İslamın aslında olmayan bidatlerle iştigal, tembellik, boşa vakit gibi. Bir Hadis-i Şerif’te Efendimiz şöyle buyurur: Israrla işlenen küçük günahlar büyük olur. Tövbe istiğfarla büyük günahlar, büyük olmaktan çıkarlar.” (Rumuz-el e hadis)
İyiliğe/kötülüğe önder olmak: Bir Hadis-i Şerif de Rasülüllah şöyle buyurur: “İslamda iyi bir çığır (yol) açan kimseye o çığırda yürüyenlerin sevabından sevap verilir. İslamda kötü bir çığır (yol) açan kimseye o kötü yolda gidenlerin  günahından günah verilir” (Riyazüssalihin Cilt:2 Sh:21)
Hz.Adem Peygamberin (a.s) oğlu Kabil kardeşi Habil’i öldürdü. İlle katil suçunu işlediği kötü yol açtığı için kıyamete kadar insan öldüren katillerin günahından bir miktar Kabil’e günah yazılacaktır.
Günahlardan bir kısmı vardır ki kul hakkı olduğu için dünyada verilen cezaları vardır:
1- Suçu olmayan bir kimseyi öldüren katil, hakim-i serinin kararıyla kısas edilir yani öldürülür.
2- Hırsızlık yapanın işlediği suça göre eli kesilir.
3- Zina edenlerin cezası, bekar ise 100 sopa vurulur evli iseler recmedilirler.Yani taşlanarak öldürülürler. (Nur Suresi Ayet 2, sh:349)
4- Namuslu kadınlara zina iftirası atanlar iddiaları ispat edemezse 80 sopa vurulurarak cezalandırılırlar. Kur’an hükümleriyle yönetilen ülkelerde bu suçlara günahlara Kur’an Ayetlerinden beyan edilen cezalar verilerek infaz edilir.
Günümüzde Suudi Arabistan’da bu suçların cezası infaz edilmektedir.
Cenab-ı Hak şirkten başka bütün günahları tövbe ve istiğfarla bağışlayacağını beyan ediyor. (Nisa Suresi Ayetler 48, Sh:84, Ayet 116, Sh:96)
Tövbe nedir?
Tövbe işlenen günahları affetmesi için Cenab-ı Hakk’a (c.c.) yalvarış ve yakarıştır.
İstiğfar: Kulun Hz.Allah’dan bağışlamasını dilemesi, dua etmesidir.
Ebu Zerr (Gıfari) isimli sahabi Efendimizi ziyarette gittiğinde şöyle buyurduğunu anlatıyor: “La ilahe illallah” deyip  sonra bu ikrar ve iman üzere vefat eden hiç bir kul yoktur ki muhakkak cennete girecektir. Buyurdu, Ben: O kul zina etse, hırsızlık etse de mi? diye sordum. O: Zina etsede hırsızlık etsede tövbe nedamet ederse buyurdu. Ben (Ebu Zerr) hayret ederek üç defa aynı suali sordum. Efendimiz ayni cevabı verdi: “Zina etsedee, hırsızlık etsede Cennete girer” buyurdular (Buhari Tecrid cilt 12, sh: 110, 1948 Baskısı)
Her nefeste eyledik yüz bin günah, Bir günaha etmedik hiçbir gün ah – Süleyman Çelebi
Hoşçakalınız.