8.03.2018 11:52:33 1441 Okunma

İLK YARATILAN ÂDEM DEĞİL, ANNESİ

 


Kur’an’ı ön yargısız, sadece anlamak, üzerinde düşünmek ve öğrenmek amacıyla araştırıcı yaklaşımla okuyanların merak ettikleri konulardan biri, Adem’in, dolayısıyla da şimdiki insan nesli olan Ademoğlu neslinin yaratılışı konusu olmaktadır. Ben de 50 yılı aşan Kur’an’ı araştırıcı yaklaşımla inceleyen biri olarak sık sık bu konuyu merak eder dururdum.


Kur’an’da, dikkatimi çeken ifadelerden biri “Halife” kelimesi olmuştur. Fatır-39 ve Neml-62. Ayette, Allah’ın Ademoğlu neslini, halife olsunlar diye yaratmış olduğuna değinilmiştir:


Fatır-39. Sizi yeryüzüne halife olasınız diye gönderen Allah'tır. Ancak şunu da iyice bilin ki, dünyadaki bu yaşamınız sırasında Allah’a şirk koşup küfre sapan kimse­nin bu yanlışlığı kendi zararınadır. Çünkü onların inkârları Rab’lerinin karşılık olarak vereceği azabı arttırmaktan başka bir şeye yol açmaz.


Neml-62. Sıkıntıya düşüp dua ederek ilahî bir yardım isteyene karşılık vererek sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünde birbirinizin halifeleri kılan kimdir? Allah ile birlikte başka bir ilah mı? Ne kadar az düşünüyorsunuz?


Dikkat edilirse bu iki ayette, şimdiki insan neslinin Âdem ve Ademoğulları ismi ile önceki başka bir neslin devamı olarak yaratılmış oldukları belirtilmiştir. Ancak “Halife” deyiminin, bu önceki ilkel neslin yerine yaratılmış olan Ademoğulları için kullanıldığını düşünüyorum. 


Yunus-14. Sonra da, halife /görevlilerimiz olmayı becerip, beceremeyeceğinizi anlamak üzere sizleri yeryüzüne yerleştirdik.


Yunus-73. Yine de kavmi Nuh'u red ettiler. Biz de bunun üzerine Nuh'u ve gemide onunla beraber olanları kurtardık ve onları yeni nesle halifeler yaptık. Ayetlerimizi red edenleri ise su­da boğduk. Bak ve uyarıları dinlemeyenlerin sonu ne oldu gör.


En’am-165. "Allah sizi yeryüzüne halifeleri /Melek görevlileri olasınız diye gönderdi ve verdiği imkânlarla yaptıklarınızın karşılığını vermek ve birbirinizle de sizi sınamak üzere, kimini­zi kiminize derecelerle üstün ve farklı kıldı. 


Bakara-30. Bir vakit Rabbin, Meleklere: "Yeryüzüne halife olsun diye yeni bir varlık var ettim" deyince, Melekler: "Yeryüzünde yine boz­gunculuk yapacak ve kan akıtacak birini mi var ettin? Hâlbuki biz Seni hamd /teşekkür ederek anıyoruz /tespih ediyoruz ve varlığını kabul edip duruyoruz” diyerek itiraz ettiler. Bunun üzerine Allah da Meleklere: "Benim bildiklerimi siz bilemezsiniz" diyerek onlara durumlarını hatırlattı ve susturdu.


İşte gerek önceki başka bir neslin, gerekse Dünya’nın idarecisi olacak halife olsun, bu nesli başlatmak üzere Adem’in yaratılışına yönelik bugüne kadar çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Benim şimdi açıklayacağım görüşüm Al-i İmran-59. Ayete dayanmıştır:


Al-i İmran-59. Şunu da bil ki, Allah katında İsa'nın yaratılışı /Dünyaya (babasız) gönderilişi, Âdem’in de ayrı bir varlık olarak babasız yaratılışı gibidir. Allah, onun vücudunu önce hammadde olarak toprak yapısındaki bir maddeden hazırladı, sonra da ona "Ol" diyerek canlılığını sağladı ve bilinçli insan oluverdi.


Hz. İsa’nın annesi Meryem olduğuna göre, ayette Âdem’in de bir anneden doğmuş olduğu bilgisi açıklanmaktadır. Hz. İsa babasız oluştuğuna göre, Âdem de babasız annesinin rahminde oluşup doğmuştur. Bir doktor olarak diyorum ki Meryem, kadınlık özellikleri daha ön planda olan “Gerçek Hermafrodit” bir vücuda sahipti. Yani aynı vücutta hem kadın, hem de erkek organları olan bir kadındı ve kadınlık organları daha ön planda idi. Bu yaratılışlı insan, her ay bir yumurta olgunlaşıp anne rahmine inmekte ve bazen yine vücudunda bulunan erkek testislerinden çıkan spermler, rahimdeki bu yumurtayı dölleyebilmekte ve bir çocuğun gelişmesini başlatabilmektedirler. Böylece de Nisa-1. ayette belirtilmiş olduğu gibi yaratılış, Âdem’in annesi olarak yeni insan nesli “Tek bir vücuttan /nefsten” başlatılmış olmaktadır.


Nisa-1. Ey İnsanlar! Sizi tek bir nefsten yaratan, ondan da erkek eşini var eden, ikisinden de pek çok erkek ve kadın üreten Rabbini­ze karşı takva sahibi olun.


Ancak Hz. İsa normal bir erkek olarak doğmasına rağmen, Hermafrodit bir anneden doğan Adem, annesi gibi yine Hermafrodit özellikte doğmuş ve Ademoğulları yasak meyveyi yiyinceye kadar bütün doğanlar bu özelliklerde doğmuşlardır diye düşünüyorum.


Âdem’in annesi ile başlatılan Âdemoğulları neslinin, kendisinden önceki Dinazorlarla birlikte yaşamış ilkel düzeyde olup, kan dökücülüğü çok yoğun olan bir neslin yerine yaratılma kararını Allah, Melekler’e bildirmiş ve ona yardımcı olmalarını söylemiştir. Ancak önceki ilkel nesildeki görevinde başarılı olmasıyla Melekler arasına kadar yükselmiş olan İblis isimli Cin, yeni Âdem nesline yardımcı olmayacağını bildirmiştir.


Sad-72. "Yapılışını tamamlayıp, ona Ruhumdan üfleyince /yaşam soluğu olarak enerjisini verince de, hepiniz ona saygı gösterip varlığını benimseyin /secde edip değerliliğini kabul edin".


Bakara-30. ayetten de anlıyoruz ki bütün Melekler, Âdem neslinin de önceki ilkel nesil gibi zannedip itiraz ediyorlar. Hâlbuki Bakara-31’de, Âdem neslinin, önceki ilkel nesilden farklı olarak Evren bilgisinde olduğu ve ilim yapma, Evren’i araştırma özelliğiyle yaratıldığı vurgulanmıştır.


Bakara-31. Sonra canlı-cansız Evren'deki tüm yaratmış olduklarının isimlerini /bilgilerini Âdem’e öğretti /belleğine yükledi. Sonra Âdem’e öğrettiklerini göstererek Meleklere: "Kendinizi daha üstün gördüğünüze göre, size gösterdiğim tüm şu varlıkların isimlerini Bana söyleyin bakalım" diyerek onları sorgulayınca;


NOT-1: Şu kitaplarımın gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Almanızla bize destek olursanız, öğrenci sayımız artacaktır: "DİN VE BEYİN", "TÜRKÇE KUR'AN", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "İSLÂM'IN ŞARTI SADECE 5 DEĞİL", "OKU! KONULARINA GÖRE KUR'AN AYETLERİ" ve "KUR'AN'IN KULU KÖLESİ MEVLANA".


NOT-2: 1 NİSAN 2018 PAZAR GÜNÜ SAAT 14-16 arasında Mecidiyeköy’de Okan Üniv. yanında Bousier Otel Konferans salonunda inşallah “Kur’an’a göre Sohbet-3” te olacağım.


NOT-3: 21 MART 2018 Çarşamba günü saat 17.30-19.00 arasında Özdilek Sanat Merkezinde inşallah halka açık "KUR'AN SOHBETİ" nde olacağım.