18 Şubat 2021 Perşembe 898 Okunma

ŞİRK KOŞMAK NE DEMEKTİR?-3


Geçen haftadan kaldığım yerden devam ediyorum.


Görüldüğü gibi, sayılan bu haramlaştırmalar açıkça belirtilmiş ve Maide- 5 nci ayette, bunların dışında herhangi bir ek haramlaştırmalar yapmak yasaklandığı gibi, Yahudi ve Hıristiyanların kestikleri hayvanların etleri de helal kılınmıştır.


Maide-5. Ey iman edenler! Dininizi tamamladığım bugün, bu sayılanların dışında, haklı elde ettiğiniz şeyler de size helâl kılınmış oldu. Örneğin kitap verilenlerin /Yahudilerin, Hıristiyanların yiyecekleri size, sizin de yiyecekleriniz onlara helâldir.


Çünkü üzerinde durulan konu, kesilecek hayvanın Allah dışında bir put veya bir başkasının adına kesilmemesi, diğer bir ifade ile Allah’a şirk koşulmaması olmaktadır. Bu konuya yine En’am-118. ayette de değinilmiştir.


En’am-118. Ey insanlar! Allah'ın ayetlerine iman ediyorsanız, eğer zikredilmişse, sadece Allah'ın ismi anılarak /euzu besmele denilerek kesilmiş hayvanların etlerini yiyin.


Bu ayete göre, hayvan kesilirken eğer zikredilmiş ise sadece Allah’ın adının anılması istenmektedir. Hiç kimsenin adı zikredilmemişse, bu defa etin yenmesi serbest olmaktadır. Hz. Muhammed bu durumda eti yerken “Bismillah” ile yenmesini önermiştir.


Maide-4. ayette ise “Helal gıda” konusuna açıklık getirilmiş ve Helal gıda için “Haksız kazanç ile elde edilmeyen gıda” deyimi kullanılmıştır.


Maide-4. Ey Peygamber! İman etmiş olanlar, Sana nelerin helâl olduğunu soruyorlar. De ki; "Size temiz olan /haksız kazanç karışmamış bütün yiyecekler helâl edilmiştir. Allah'ın size öğrettiği üzere, eğiterek yetiştirdiğiniz avcı köpekleri gibi avcı hayvanların yakaladıklarını da, Allah'ın ismini anarak /besmele çekerek yiyin.


Hatta avcı köpeklerinin salyalarına bulaşmış olsa da bu hayvanların yenmesine de olur verilmiştir.


Yine farkında olmaksızın veya dikkat edilmediği için şu durumlar da birer gizli şirk olmaktadırlar:  • Bir yardımı gösterişle ve yardım edileni belirterek, onun gururunu inciterek yapmak

  • Kur'an'da olmayan bir din kuralı eklemek

  • İrade dışı olmuş bir olayın nedenine yönelik yorum yapmak

  • Başkalarının dinî inancına karışmak, zorlamak, yönlendirmek üzere baskı uygulamak veya inancı veya inançsızlığı nedeniyle hesaba çekmeye kalkışmak

  • İnsanları az, orta veya çok imanlı diye tanımlamak

  • Allah’tan başkasına tevekkül etmek


Hud-123. Ey insanlar! Göklerin ve yerin gaybı /gizledikleri bilgiler Allah'a aittir. O’nun emri ile yaratılan her şey önünde sonunda Allah'ın huzurunda toplanmak üzere geri dönecek ve görecekleri gerçekler karşısında O’na mutlaka iman ve ibad edecektir. Sen yalnızca Allah'a ibad /kulluk et ve yeterli çabanı da gösterip sadece O’na tevekkül et. Şüpheniz olmasın ki Rabbin her yaptığınızdan habersiz /gafil değildir.  • Şefaati Allah’tan başkasından beklemek


En’am-51. Ya Muhammed! Rab'lerinin huzuruna çıkacaklarının heyecanı içinde olanları, Sana vahyedilenle /Kur'an'la uyar ki iyice korunabilsinler ve yollarını şaşırmasınlar. Çünkü onların Allah'tan başka bir dostları /velileri ve şefaatçileri yoktur. Umulur ki, takva sahibi olurlar.


Tevbe-80. ayette, peygamberin şefaatçi olmadığına değinilmiştir.


Tövbe-80. Ey Peygamber! Onlar için ister bağışlanma dile, ister bağışlanma dileme, istersen de yetmiş kere şefaat dilesen bile, hiçbir yararı olmayacak ve Allah onları affet­meyecektir. Çünkü onlar, Allah’ı ve O'nun buyruklarını bildiren elçisini inkâr ederek küfre saptılar. Şu iyice bilinsin ki Allah, yoldan iyice çıkmış /fasık toplum­ları, muhkem /değişmez amaç hükümlere uygun olumlu ameller gerçekleştirme olan doğruya /hidayete erdirmez.  • Allah’tan başkasını veli /güvenilir dost kabul etmek


Ankebud-41. Allah'tan başkasını evliya /veliler /vazgeçemedikleri dostlar edinenlerin örneği, ağdan bir ev edinen dişi örümceğin durumuna benzer. Çünkü bu evde dişi örümcek bir süre sonra eşinin ona olan güvenini yok sayıp onu yiyecektir. İşte insanlar, keşke bu durumu bilseler de Allah ile aralarına birilerini sokup öncelikle onu veli /dost edinmeseler.


ŞİRK KOŞMAK VE ŞİRK KOŞANA FARKLI BAKIŞ  • Şirk koşmak, zulme sapmaktır


Lokman-13. Lokman, oğluna öğüt verirken: "Sevgili oğlum, dikkat et ve Allah’a sakın şirk koşma. Çünkü Allah’a şirk koşmak  kendine  büyük bir zulüm olur” diyerek nasihatte bulunmuştu.  • Şirk koşmada ısrarcı olan, şeytan’ın dostudur


"Şirk koşmak ne demektir" bölümünde, şirk koşmanın basit bir tanımlama olmayıp, maddȋ olabileceği gibi manevi bir duyguyu ısrarla ve tek hedef olarak belirleyip peşinde olmanın da şirk koşma olabileceğine Ayetler ışığında açıklamaya çalıştım. Bu bölümde de ısrarla şirk koşmakta olanın durumu ve karşılıkları konusuna değineceğim.


Nahl-63. ayette açıkça Allah’a bir şekilde ve bilinçli bir ısrarla şirk koşmaya devam edenin, ayrıca riyakârca davranışlar yanında, iman da etmemiş ise, artık Şeytan’ın dostu diye tanımlanacağı vurgulanmıştır.


Nahl-63…..Şeytan, o gün de, bugün de şirk-ortak koşanların, riyakâr ve iman etmeyenlerin dostudur. Bu nedenle de ayrıca ona uyup yanlış yola saptıkları için onlara acı bir azap da olacaktır.


Çünkü bu kişilerin anlama ve doğru yolu bulabilme yetenekleri, hak etmiş oldukları için bir karşılık olarak körleştirilmiş, diğer bir ifade ile kalpleri mühürlenmiştir. Bu nedenle de bu kişiler artık olumsuz nefslerinin esiri olacakları için, Şeytan bu olumsuz nefslerini kullanır ve daima peşlerinde olur.


Haftaya inşallah devam edeceğim.


NOT: NÖVAK Vakfımızın kitaplarının gelirleri ile Eskişehir Tıp Öğrencilerine burs veriyoruz. Özel günlerinizde kitaplardan alır veya hediye ederseniz bize destek olur ve öğrenci sayımız artar: "DİN VE BEYİN", "SON DAVET KUR'AN Tercümesi", "KUR’AN KADINI KORUYOR", "OKU! Konularına göre Kur'an ayetleri", "KUR'AN'IN KULU KÖLESİ MEVLANA", “TEVRAT VE İNCİL’DE ÖNCEKİ İSLAM”, “KUR’AN VE SON İSLAM” ve “ALLAH İLE