29 Mayıs 2020 Cuma 453 Okunma

Covid-19 ve Yapay Zekâ ile Yeni İmkânlar


 


Yapay zekâ uygulamalarının Covid-19 sürecine olumlu katkıları sadece hastanın ve hastalığın izlenmesinden ibaret olmayacak. İlaç ve aşının geliştirilmesi, sağlık çalışanlarının yükünün azaltılması, hastalığın erken önlenmesi gibi alanlarda da ciddi destekler bekleyebiliriz.


 


Endüstri 4.0 çatısı altındaki (sensör, Büyük Veri ve Analitikler, yerel ağlar, hızlı ve yaygın İnternet gibi) teknolojiler pek çok konuda olduğu gibi Covid-19 konusunda da yüksek hacimli verilere gerçek zamanlı olarak erişilmesini sağlıyor. Yapay zekâ, Covid-19 ve benzerlerine ilişkin mevcut verileri analiz ederek ilaç ve aşı araştırmaları için önemli katkılar yapacak. Bu imkân ilaç tasarımı, üretimi ve dağıtımı konusunda yararlı sonuçlar oluşturacak. Yapay zekâ teknolojisi, standart testlerin uzun zaman aldığı mevcut durumda gerçek zamanlı olarak test süresinin kısaltılmasına katkı yapıyor. Bu durum, sadece insanların katılımı ile yapılan geleneksel test çalışmalarına oranla daha yüksek performans ortaya koyuyor.


 


Keza; yapay zekâ, Covid-19 hastalarının sağaltımında kullanılan ilaçların olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde de giderek daha fazla yararlı olacak. Teknolojinin mevcut durumuyla bile yapay zekâ, tanısal test tasarımları ve aşı geliştirme için yapılacak klinik araştırmalarda güçlü bir araç haline geldi.


 


Küresel virüs salgını sırasında hasta sayısında hızlı ve miktarlı bir artış nedeniyle, sağlıkçılar çok büyük bir iş yüküne maruz kaldılar. Benzer durumlarda yapay zekâ, teknolojisi uygulamaları, sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltmak için kullanılabilir. Örneğin teknolojik uygulamalar ile erken tanı ve erken evrede tedavi sağlama mümkün olur. Ayrıca yeni hastalık ve salgınlar hakkında doktorlara ve sağlık alanında eğitim gören öğrencilere saha deneyimi sunar. Diğer yandan yapay zekâ teknolojisi, gelecekte hasta bakımına olumlu destekler yapacak, doktorlar ile diğer sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltan imkânlar sağlayacak.


 


Yapay zekâ başta olmak üzere Endüstri 4.0 teknolojilerinin başlıca özellikleri yüksek veri işleme gücü, yerel ağlar ile İnternet üzerinden bağlantılılık ve olayın verisine eşzamanlı erişimi sağlayan gerçek zamanlılık olarak söylenebilir. Bu bağlamda gerçek zamanlı veri analizi yardımıyla yapay zekâ, bu hastalığın önlenmesinde yardımcı olan güncellenmiş veriler sağlayabilir. Salgın nedeniyle oluşan kriz sırasında olası enfeksiyon bölgelerini, virüs akışını, yatak ihtiyacını ve sağlık uzmanlarının uygunluk durumunu öngörmek amacıyla kullanılabilir.


 


Yapay zekâ, gelecekte oluşabilecek virüs ve hastalıkların önlenmesine yönelik yararlı olabilecek bir teknolojidir. Örneğin enfeksiyonun davranışını, nedenlerini ve kaynaklarını tanımlayabilir. Mevcut uygulamalar gelecekte bu teknolojinin diğer salgınlara ve yayılmalara karşı savaşmak için önemli olmaya devam edeceğine dair ciddi kanıtlar sunuyor. Bu yönüyle yapay zekâ, gelecekte öngörücü ve önleyici sağlık hizmetleri sağlamada yaşamsal önemini yükseltmeye devam edecek.


 


Sonuç olarak; yapay zekâ teknolojisi uygulamaları, korona virüs nedeniyle erken enfeksiyonları tanımlamak için yaklaşan ve kullanışlı bir araçtır. Benzeri hastalık ve salgınlarda enfekte hastaların durumunu izlemekte birincil düzeyde yardımcı olacak. Yapay zekâ alanında yeni geliştirilecek yaklaşım ve yordamlarla tedavi tutarlılığını ve karar vermeyi önemli ölçüde artıracak. Bu teknoloji, sadece Covid-19 benzeri hastalıklardan enfekte hastaların tedavisinde değil, aynı zamanda sağlık durumlarının sürekli ve düzenli şekilde izlenmesinde de yararlı olacak. Dağılım ve yayılım gibi çeşitli boyutlarda Covid-19 benzeri krizleri izleyebilir. Ayrıca mevcut hastalık ve salgın verilerini analiz ederek saha araştırmalarını kolaylaştırabilir. Uygun sağaltım yaklaşımları, hastalığın ve salgının önlenme stratejileri, ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları da yapay zekânın birincil düzeyde katkılar yapacağı faaliyetler olarak söylenebilir.