13 Şubat 2020 Perşembe 1805 Okunma

KUR’AN’DA DÜNYA HAKKINDA-1

 


Yakında yayınlanacak “Kur’an’a göre sohbetler-2” olan “ALLAH’TAN ALACAKLI OL” isimli kitabımda “Evren’in Yaratılışı” bölümünde ayetler ışığında Dünya’nın oluşturulması ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yaptım. Bu bölümde ise yine ayetler ışığında Dünya’ya ilişkin farklı açıklamalar yapacağım. Anlama kolaylığı olsun diye bunları sıra ile belirteceğim:  • Dünya, Evren’de kendisi gibi olan gemilerden biridir 


Yasin-41. şünenler için bka önemli bir ibret de, insan soyu­nu bir gemide taşımazdır. 42. Ve onlar için bu gemi gibi, daha başka nice taşıt arları da yaratş olmamızdır.


Burada adı geçen gemi sembolü, Güneş ve Ay ile birlikte değinildiğine göre, sanki bir okyanusta yüzüyormuş gibi hareket halindeki gemiler gibi düşünmekteyim. Bu düşüncem içinde Dünyamız, bütün gezegenler ve uyduları da birer gemi olmalıdır. Bir denizde de tek bir gemi olmayacağına göre, Dünya gibi canlı taşıyan daha birçok dünyaların-gemilerin de olabileceğini hayal edebiliriz. Buna göre de arada acaba Dünyamız öğrenci Ruh’lar için aşağı düzeyde bir eğitim okulu ve derece derece daha üst okullar var da biz bunları henüz bilemiyoruz.  • Dünya, aşağının aşağısı bir yerdir  


     Adem neslinin ilk yaratılanları olarak Adem ve eşi, daha önce yine Dünya’da sınavlara tabi tutularak yaşamış ilkel insanımsı nesilden sonra yine sınava tabi tutulmak ve aralarından başarılı olanları seçmek üzere yeni bir toplum oluşturmak üzere yaratılmışlardır. Ancak bu defa Dünya’dan daha gelişmiş olan Cennet ortamına gönderilmeden önce, yemek, cinsellik ve ölümsüz bir yaşam ile şeytanı düşman görme sınavlarına tabi tutulmuşlar ve başarısız olunca, Cennet’e gönderilmekten vazgeçilmiş ve yine sınava tabi tutulmak üzere, önceki ilkel insanımsı nesil gibi dünya’ya geri gönderilmişlerdir. Ve daha gelişmiş yaratılış özelliklerine göre de dünya düzenlenmiştir. Ancak Ahrete göre dünya, kötü ve zorlu bir yer olması nedeniyle “aşağının aşağısı” diye tanımlanmıştır.


Tin-5. Fakat sonra insanı saptığı yanlış yolun karşılığı olarak, aşağıların aşağısına gönderdik.  • Dünya, meleklik eğitim okuludur


A'raf-20. Şeytan, Âdem ve eşinin içlerinde gizlenmiş olumsuz düşüncelerini ve gizli olumsuz nefslerini uyandırmak için, kendilerine sinsice telkinde bulunarak “Rabbinizin ikinize bu ağacın meyvesini yasaklamasının sebebi, ikinizin birer melek ve ebedi yaşamlı olmamanız içindir" deyip kandırmaya başlamıştı.


     Kur'an'da bazı gizli mesajlar ve gerçekler, çoğunlukla zıtlık ifade eden kelimelerde saklanarak verilmektedir. Diğer bir ifade ile Kur'an'da doğru bilgi, bazen yanlış üzerinden ve içine gizlenerek anlatılır. Buradaki Meleklik ifadesinde, dünya öğrencisi ruhun, Meleklik aşamasına aday olduğunun gizlenmesi gibi. Yani doğrudan Cennet ortamında yaşamak üzere yeni yaratılacağı belirtilen Adem, Melek olmanın eşiğinde özellikte yaratılmıştır diye düşünüyorum. Ancak son olarak "doygunluk demek olan yemek nefsi ile haksız ve aşırı yükselme hırsı" yanında "Şeytanı tek düşman kabul etme sözüne sadakat" ten sınava tabi tutulmuştur. Duhhan-56 ve Enbiya-34 ncü ayetlerde zaten Cennet'te artık ölüm olayının olmayacağı belirtilmiştir. Demek ki Adem, bu özellik olduğu halde, şeytan bunu yokmuş vesvesesini vermiş olmaktadır. Adem neslinden önce ilkel insanımsı bir nesil yaşamıştır. Son olarak yaratılmasına karar verilen ve Adem nesli denilen neslin ilk temsilcileri olan Adem ve eşinin, son bir sınava tabi tutulmak üzere Cennet öncesi bir ortamda tutuldukları (Bakara-30), ancak bu sınavı başaramadıkları için de insanımsı neslin yaşamış olduğu önceki Dünyaya tekrar gönderildikleri Taha-120 nci ayette açıklanmıştır.


Yunus-73 ncü ayette, Adem neslinin, önceki ilkel insanımsı neslin bir nevi halifeleri olarak ve onların devamı oldukları vurgulanılmaktadır.


Yunus-73. Yine de kavmi Nuh'u red ettiler. Biz de bunun üzerine Nuh'u ve gemide onunla beraber olanları kurtardık ve onları yeni nesle halifeler /yöneticiler yaptık. Ayetlerimizi red edenleri ise su­da boğduk. Bak ve uyarıları dinlemeyenlerin sonu ne oldu gör.  • Dünya, ahret ürününün tarlasıdır


Araf-51 ve İsra-15 nci ayetlerde açıkça "İnsan ne ederse kendine eder" veya "Dünya, ahret ürününün tohumlarının ekildiği tarladır" denmektedir. Ayrıca insanın ne ekerse, kısmen dünyada bu ektiğinin ürününü almaya başladığı, çoğunluğunu ise ahrette ürün olarak biçeceği ayrıca Maide-41, Tövbe-74, Zümer-26 ve Leyl-10 ncu ayetlerde de belirtilmiştir.


Aynı açıklama İncil'de; "Ve İsa cevap verip dedi: İyi tohumu eken insanoğludur, tarla ise dünyadır-Matta Bap-13/37).


A'raf-51. Gerçek şu ki, Cehennemi hak etmiş olanlar, bildirdiğimiz din denilen buyruklarımızı /muhkem /değişmez ana kurallarımızı alaya almışlar, oyun oynadığımızı zannetmişler /eğlenceyi ve zevk peşinde koşmayı dinleri /tek hedefleri yapmışlar, dünya hayatına dalmışlar, ahrette olacakları ve ayetlerimizi umursamamışlardı. Biz de hesap gününde onları umursama­yacağız.


İsra-15. Her kim Allah ile yapılan anlaşmaya ve muhkem-kesin hükümlere uygun ameller gerçekleştirme demek olan doğru yola /hidayete ulaşırsa nefsinin terbiyesini sağlamış olur. Kim de yanlış yola saparsa, yine kendi nefsinin zararına sapmış olur. Ve hiç kimse başkasının günahından sorumlu değildir. Şunu da iyice bilin ki Biz, uyarıcı bir elçi /resul /görevli aracılığı ile uyarmadıkça da hiç bir toplumu cezalandırmayız.  • Dünya aldatıcı cazibe merkezidir


Dünya’nın biz beşerler için aldatıcı ve cezp edici bir yer olduğu Kehf-7 nci ayette vurgulanmış ve bu uygulamanın, dünya eğitim okulunda başarılı olanları seçme amaçlı olduğuna Casiye-22 de değinilmiştir.  


Casiye-22. Şunu da iyice bilin ki Allah, gökleri ve yeri bir amaçla yarattı. Bu amaçlardan biri de, her nefsin yapacağı olumlu veya olumsuzlukların karşılığının tam olarak belirlenebilmesi ve haksızlığa uğramadan karşılığının tam olarak alınmasıdır.


Kehf-7. Sakın boş yere üzülme. Çünkü Biz, insanlardan kimlerin iman edip, din denilen muhkem /değişken kesin kurallarımıza uygun olumlu ameller gerçekleştireceğini, kimlerin de şımarıp yanlış yola sapacağını ayırt etmek için, dünyayı aldatıcı bir cazibe /ziynet merkezi yapmışızdır.


Bu ayetlerde, yaratılışın amacının, hak eden ile etmeyenin belirlenmesi projesi olduğu açıklanmış olmaktadır. Diğer bir ifade ile, dünya okulundan "Melek olabilir diploması"nı alma başarısını gösterebilenlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır diye düşünüyorum. Bu düşüncemi de A'raf-20 nci ayette yapılan "Rabbinizin ikinize bu ağacın meyvesini yasaklamasının sebebi, ikinizin birer melek ve ebedi yaşamlı olmamanız içindir" şeklindeki şeytanın açıklamasına ve Kur'an'ın genelinden bende oluşan kanaatime ve Kur'an'ın bir gerçeği, bir yanlışta, bir olumsuz görüşte gizlediği prensibine dayandırıyorum. Tabi gerçeği Allah bilir.


NOT: Her Perşembe saat 11.00-12.15 te Haber26 internet TV’de canlı yayında iniş sırasına göre Kur’an’ı açıklayıp yorumluyorum. 7 /24 “facebook.com/haberci26 kur’an’ın ışığında” dan yapılan programlarım izlenebilir.