Eskişehir'deki o meşhur otel kapatıldı

Eskişehir'deki o meşhur otel kapatıldı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Grande Arte Hotel’e verilen ‘’açma ve işletme ruhsatı’’ İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

İmar planlarında, Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Kültürel Tesisler olanı olarak belirlenen arazi üzerine yapılan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan otele verilen ‘’işyeri açma ve çalışma ruhsatı’’ mahkeme kararıyla iptal edildi. Ruhsatı iptal edilen otel kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bir şirkete yap işlet devret modeli ile yaptırılan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan otelle ilgili olarak yeni bir gelişme meydana geldi.

İmar planlarında, Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Kültürel Tesisler Alanı olarak belirlenen ve bu belirleme doğrultusunda kamulaştırılan arazi üzerine yapılan otele verilen ‘’açma ve çalıştırma ruhsatı’’ ile ilgili olarak açılan iptal davası sonuçlandı.

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada ‘’işlemin iptali’’ kararı verildi. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

‘’…Ruhsat başvurularını inceleyecek mercilerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını verirken işyerinin bulunduğu yapının imar mevzuatına uygun olup olmadığını göz önünde bulundurmasının zorunlu olduğu, imar mevzuatına aykırı (imar planına aykırı, kaçak, tecavüzlü veya ruhsatsız) bir binanın veya işyerinin ruhsatlandırılmasının olanaklı olmadığı açıktır.

Uyuşmazlıkta; dava konusu taşınmazın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında "Büyükşehir Belediyesi Sosyal Kültürel Tesisler Alanı" olarak planlandığı, plan notunda da "Plan onama sınırı içerisinde kalan kısımda zemin kat ticaret olarak kullanılacaktır." ibaresinin yer aldığı görülmektedir. Bu itibarla; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin yukarıda yer verilen düzenlemeleri uyarınca, hotel fonksiyonunun kültürel ve sosyal tesis olarak değerlendirilemeyeceği açık olup, dava konusu işyerinin mevcut hâliyle 3572 sayılı Kanun'da bahsi geçen imarla ilgili düzenlemelere aykırı olmama koşulunu taşımadığı ve hotel olarak ruhsatlandırılmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, 14/09/2021 tarih ve 2960 sayılı işyeri iş yeri açma ve çalışma ruhsatında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, her ne kadar davalı idarece, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/06/2022 tarih ve 295 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ile dava konusu alanın "Ticaret-Turizm-Konut Alanı" olarak planlandığı ve ilçe belediyesince 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planının hazırlanma aşamasında olduğu, dolayısıyla bu hâliyle dava konusu işlemin hukuka aykırılığından bahsedilemeyeceği belirtilmişse de; düzenlendiği tarih itibariyle dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, söz konusu hukuka aykırılığın ise dava konusu işlemin dayanağında değişiklik yapılarak ortadan kaldırılamayacağı kanaatine varıldığından, davalı idarenin anılan savunmasına Mahkememizce itibar edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 785,60-TL yargılama gideri ve karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 11.000,00-TL vekâlet ücretinin davalı idare tarafından davacıya verilmesine, davalı idarece karşılanan 11,50-TL ile müdahilce karşılanan 101,20-TL yargılama giderinin aidiyetine göre ilgililer üzerinde bırakılmasına, artan posta avansının istenilmesi hâlinde derhâl, aksi hâlde kararın kesinleşmesinden sonra yatıran taraflara re'sen iadesine, kararın tebliğinden itibaren otuz (30) gün içinde Bursa Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, oybirliğiyle karar verildi.’’

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi tarafından verilen iptal kararı üzerine, 1 aylık yasal sürenin dolması sonunda otel, Büyükşehir tarafından kapatıldı.

Otelin yeniden açılmasını sağlamak için imar planı değişikliklerinin yapılmaya çalışıldığı belirtilirken, yapılan çalışmalar ‘’minareye kılıf hazırlamak’’ olarak nitelendirildi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
18 Yorum