Avrupa Birli¤i y›l 2050

Yıl 2050. AB Ko­mis­yon Baş­ka­nı oda­sın­da otu­rur­ken, yar­dım­cı­sı içe­ri­ye he­ye­can­la gi­rer:
-Efen­dim, Tür­ki­ye tüm is­tek­le­ri­mi­zi ye­ri­ne ge­tir­di.On­la­rı AB'ye ala­cak mı­yız?
AB Baş­ka­nı: -Yok ca­nım, he­nüz ol­maz. git, du­yur, Tüm Tür­ki­ye İn­gi­liz­ce ko­nu­şa­cak,Türk­çe­yi ya­sak­lı­yo­rum.
-Efen­dim onu 5 se­ne ön­ce yap­tı­lar. Ha­tır­la­mı­yor mu­su­nuz?
-O za­man söy­le Kıb­rıs'ı ver­sin­ler.. -Efen­dim onu da 40 se­ne ön­ce ver­di­ler za­ten...
-O za­man söy­le Gü­ney­do­ğu'ya özerk­lik ver­sin­ler.
-Aman efen­dim,Tür­ki­ye'de Gü­ney­do­ğu mu kal­dı, 2020'de ba­ğım­sız dev­let ol­du ya ora­sı za­ten.
-O za­man söy­le Er­me­ni soy­kı­rı­mı­nı ta­nı­sın­lar.
-Efen­dim, sa­de­ce Er­me­ni soy­kı­rı­mı de­ğil, Pon­tus, Yu­nan, Bul­gar, Rus, Uk­ray­na, Mol­do­va, soy­kı­rı­mı­nı bi­le ta­nı­dı­lar, hat­ta Ça­nak­ka­le sa­va­şın­dan do­la­yı İn­gi­liz, Avust­ral­ya, Ye­ni Ze­lan­da dan özür bi­le di­le­di­ler.. Hat­ta ve hat­ta Fi­lis­tin­li­le­ri bi­le biz kat­let­tik de­di­ler ya na­sıl unu­tur­su­nuz.
-Hmm o za­man söy­le ko­ko­reç ya­sak­lan­sın.
-Aman efen­dim, onu ye­me­yi 2010'da bı­rak­tı­lar, hat­ta meş­hur dö­ner­le­ri­ni bi­le 2011 de ya­sak­la­dı­lar.
-İsa aş­kı­na, ya ne bi­le­yim? kı­na­yı ya­sak­la­yın, ya­ka­ma­sın­lar.
-Oo­ooo Be­ye­fen­di.Onu da çok­tan bı­rak­tı­lar
AB Baş­ka­nı dü­şü­nüp ta­şı­nır ve;
-..DA­ĞI­TIN LAN O ZA­MAN AV­RU­PA BİR­Lİ­Ğİ­Nİ...

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
AKTÜEL Arşivi