6 Aralık 2018 Perşembe 1391 Okunma

KALİTE ODAKLI ÜNİVERSİTE

                                
            Üniversiteler, kendi varlığında, yalnız kendi kendisine karşı sorumluluk taşıyan, bir kurumlar değildir. Milletin alın yazısının, sorumluluğunu da millet önünde ve tarih önünde taşıyan kurumlardır
         Üniversiteler. ülke ve bölge kalkınmasında,. söz sahibi olan,  insanların bilgilerini artıran ve bu insanları, daha nitelikli hale getiren, vazgeçilmez bir unsur olduğu kadar, üst düzey eğitim veren, yaşam düzeyini yükselten kurumlardır.
          O nedenle de üniversiteler, insan odaklı ve bilimsel zihniyete sahip olmalı ve bu anlayışı yerleştirerek, bilgi ve teknoloji üretmelidir. Çağın gelişmelerini, dönüşümlerini, iyi takip etmeli; bu konularda sağlam veri toplamalı; bunların ışığında, bu küresel gelişmelere, intibakı doğru olarak sağlayacak, tedbirleri almalı ve uygulamaya koymalıdır.
           Ayrıca ülkesinin, tarihini, geleneklerini, inançlarını ve kültürel gelişmesini, iyi tetkik etmeli ve bunları değerlendirerek,  millî kültürün takviyesinin, yenilenmesinin, dünyaya açılıp evrensel kültüre ve bilime katkı sağlamasının yollarını da ortaya koymalıdır.
             Anadolu Üniversitesi, rektörlüğüne atanan, Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI’ yı,
 ziyarete, üniversitelerle ilgili, bu değerlerin, farkında olduğunu, özellikle de üniversite sanayi ve kurumlarla da işbirliği, sağlamakta ve kalite odaklı, bir üniversite olmakta karalı gördük.
             Bu işbirliği, ülkemize ve Eskişehir’ e, her alanda ciddi katkıda bulunacaktır. Çünkü çağımızda, bilimin doğrudan, bir üretici güç haline dönüştüğü, sanayinin teknoloji içeriğinin arttığı bir gerçektir. Eskişehir’in, bu gelişmelere ayak uydurması ve global pazarlarda rekabet edebilmesi, kullandığı, ürettiği teknoloji ve üniversitelerle, yapılacak işbirliği ile orantılıdır.
             Anadolu Üniversitesi, Sanayi ve kurum/kuruluşlarla sağlanacağı, işbirliği iki açıdan daha gereklidir.  İlki, sanayi ve kurum/kuruluşlar, teknik anlamda gelişme ve destek sağlamak için, üniversitelerden yararlanacaklar, Danışmanlık hizmetleri alacaklar, üniversitelerde ise  eğitimde kalite  artacak, en önemlisi de mezunlarının, istihdam edilebilirliğini sağlanacaktır.
              Ziyarette, Sayın Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI’ yı, yenilikçi, sempatik, güler yüzlü, ve insanı rahatlatan, yaratıcı, sabırlı, pratik ve dinamik, yapıda  gördük. Uzun vadeli düşünüyor, kendine güveniyor, çevresine de güven veriyor. Her yaptığı işi de önceden sorguluyor. Kendine özgü bir kişiliği de var.  
             Yalnız bir bilim adamı ve rektör olarak değil, insan olarak da örnek alınacak bir insanımızdır. İşinin, ehlidir. Sistemli bir şekilde, fikri faaliyetlerde bulunan, eleştiriye açık, bildikleri doğrulardan, taviz vermeyen, söylemekten de çekinmeyen, bir yapıdadır.
               Sohbette dikkat ettik.  Çok iyi bir gözlemcidir. Konuştuğu, herkesle empati kuruyor.. Tarafsız hareket ediyor.. Eşit davranıyor.. Sorumluluklarının, yükümlülüklerinin, yapabileceklerini ve yapılabilecekleri, sürekli paylaşıyor.  Her kesime dostane yaklaşımı, sevecen tavrı ve davranışı ise örnek teşkil edecek niteliktedir.
            Elbette Rektör, Sayın Prof. Dr.ÇOMAKLI’ nın,  işi kolay değildir. Üniversitelerin, yönetim, araştırma fonu, yayın kalitesi, altyapı, nitelikli öğrenci bulma, yüksek lisans, doktora eğitimi, bilgiye erişim, İletişim ve haberleşme, kongrelere ve sempozyumlara katılma ve bunları düzenleme, yabancı dil, öğretim üyelerinin özlük hakları, öğretim elemanlarının örgütlenme, öğrencilerin örgütlenme, özellikle de Bilim Politikası ve Bilimsel Araştırma Programı Yetersizliği ve Nitelikli Öğretim Üyesi ve Elemanı Bulma gibi ciddi sorunları var.
             Ancak Sayın Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI,  bütün bu sorunların farkındadır.  Bu  sorunları çözmek için de  göreve yeni başlamasına rağmen,  sorunların çözümüne yönelik ulusal ve uluslar arası  alanda, girişimleri ve çalışmaları olduğunu gördük.
             Sayın Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI,  için, idarecilik ve öğretim görevi, bir yaşam biçimidir. Gerektiğin de az eğlenir ve daha çok çalışıyor.. En önemlisi de yaşanılan, yoğun stres tahammül ediyor. Bütün günü, üniversite içinde geçiyor. Geceleri, dahi öğrencileri ile buluşuyor, onları sorunları ile de yakından ilgileniyor.
             Sayın Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI’ yı,  işinin ehli, bir yönetici olarak gördük. Çalıştığı, her görevde,  kaynak yaratıyor, ya da var olan kaynakları, en iyi şekilde değerlendiriyor., İnsanları takım haline getiriyor, doğru insanları, doğru yerlere yerleştiriyor, ve onların ihtiyaçlarını karşılıyor.
             Kendisi ve danışmanları ile yaptığımız sohbet süresince, üniversitede, verimlilik, yenilik ve kalite gibi, performans boyutları, birlikte değerlendiriliyor. Özellikle de Verimliliği, hem nicel, hem de nitel boyutları olan, bir kavram ve yaşam felsefesi olarak kabul ediyorlar
            Sayın Prof. Dr. ÇOMAKLI ve ekibi, Anadolu Üniversitesini, sorunları görüşen, tartışan ve çözümler üretip,  hayata geçiren, en önemlisi de üniversiteyi, yaşamaya değer, anlamlı bir ortam, haline getirmek ve üniversitede görevli, her insanın ve öğrencilerin yeteneklerinden, tam olarak yararlanmak için, takım ruhu, orak akıl, ortak payda gibi kavramları, icraatlarına hakim kılmaları, eğitimim kalitesini artırırken, Anadolu Üniversitesini, ulusal ve global alanda, söz sahibi yapacaktır.
              Sayın Rektör Prof. Dr. ÇOMAKLI ve ekibini kutluyoruz…