6 Temmuz 2020 Pazartesi 793 Okunma

NASREDDİN HOCA ŞENLİKLERİ!

 


             5-10 Temmuz, tarihleri arasında, yapılan Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği nendeniyle, Akşehir Belediye Başkanı Başkanı, Sayın Dr. Salih Akkaya. “Bilindiği gibi, 61 yıldır devam eden ve her yıl dolu dolu içeriğiyle şehrimizde bambaşka bir hava estiren şenliğimizde; bu yıl maalesef Covid 19 (Koronavirüs) tedbirleri kapsamı nedeniyle, biraz daha kısıtlı bir program gerçekleştireceğiz” demiştir.


             Sivrihisar’da ise 03-10 Haziran tarihleri arasında yapılan, Nasreddin Hoca şenlikleri,  bu yıl COVİD19 nedeniyle, arzu edilen boyutta kutlanamadı.   


            Yıllardır,  etkinliklerin, yerel, ulusal ve uluslararası perspektifte hazırlanarak, Nasreddin Hoca’nın, tanıtılması ve Eskişehir açısından, daha yararlı olacağı hep söylendi ama bir türlü gerçekleşmedi.


           Ayrıca Nasreddin Hoca,  ülkemizde,  gerçek kimliği ile tanıtılamadı. Kamuoyuna mizah, fıkra ve nükte üstadı olarak tanıtıldı; “gülme” kavramı ön plana çıkartıldı. 


            Oysa Japon Halk Bilimcisi, Maksuko Kojima, Nasreddin Hoca’ yı, her yönü ile ele alıp,  doğru bilgileri ulaştı. Hatta hangi fıkraların, Nasreddin Hoca’ya, ait olup olmadığını bilecek kadar da onu tanıdı.


             Adalet İkokulu Müdürü olduğum yıllarda, okulumuza ziyaretlerde bulunan Matsoko Kojima, , Nasreddin Hoca’ ın,  “HALK FİLOZOFU”, “SOSYOLOĞ” , “MÜDERRİS”, “ALİM”,  “PSİKOLOG”  “HUKUKÇU”  ve” TASAVVUFÇU”  olduğunı söyledi. Elde ettiği bilgilerle, Japonya’da Nasreddin Hoca günleri düzenledi. Gelen davetleri karşılamakta da büyük güçlük çekti. 


.             Tokyo Metropolitan Müzesi’nde, 2003 Türkiye Yılı nedeniyle açılan, `Türkiye`de Üç Büyük Medeniyet" sergisi çerçevesinde düzenlenen, Nasreddin Hoca" konulu konferans, büyük ilgi görmüştü. Bayan MİTSİKO KOJİMA’ nın, Türk kültürü hakkında verdiği konferans, müze ziyaretçilerinin, büyük ilgi gösterdiği etkinliklerin başında geldi.             
               MİTSUKO KOJİMA ile yapmış olduğumuz sohbetlerde, pek çok fıkranın, Nasreddin Hoca’ ya ait olmadığını söyledikten sonra " Kişi fıkra söylemiş, tutulabilmesi içinde Nasreddin Hoca’ ya mal etmiş" dedi.
             MİTSUKO KOJİMA’ ya göre, Nasreddin Anadolu halkının yaşama biçimini, güldürü öğesini, alay ve eğlenme türünü, övgü ve yergi becerisini dile getirmiştir. O’ nunla ilgili gülmeceleri oluşturan öğelerin odağında, sevgi, yergi, övgü, var


               Hatta Maksuko Kojima ve Nasreddin Hoca sayesinde,  Japonya’ dan , "KUKİZAKİ DAİNİ SHOGAKKO "ve " TAKEZONE HİGASHİ ELEMANTARY SCHOOL" adlı iki kardeş okul edinmiş, Japon eğitim sistemini de yakından takip etme fırsatı bulmuştuk


                Ülkemizde ise Nasreddin Hoca’ya, ait piyasada çok sayıda eser mevcuttur. Ancak tamamına yakını kulaktan dolma bilgiler ve fıkralarla doludur. Pek çok fıkranın, Nasreddin Hoca’ya ait olmadığı da ortadadır.  Üstelik geçmiş yıllardaki etkinliklerde, fıkra yarışmaları düzenlenerek, tarihsel süreç içindeki hatalar devam ettirilmişti.


               Elbette bu tabloda, ilgiler ve halkımız kadar, örgün eğitim kurum/kuruluşlarımızın, özellikle de üniversitelerimizin, büyük sorumluluğu var. Çünkü üniversitelerimizin ilgili bölümleri, Nasreddin Hoca’yı, araştırma konusu yaparak, elde ettiği bilgileri kamuoyu ile paylaşması gerekir. 


             Ayrıca ülkemiz genelinde, hiç değilse, Konya ve Eskişehir’deki eğitim kurumlarımızda, Nasreddin Hoca’ nın tanıtılması için, örgün eğitimin, her kademesinde, öğrencilerin seviyelerine uygun üniteler hazırlanarak,  çocuklara aktarılsa, Nasreddin Hoca, gerçek kimliği ile tanınacak ve tanıtılacaktır.


               Ergenlik döneminde, gençlerin kendilerine takdim edilen veya yakın hissettikleri kişileri ve popüler modelleri örnek aldıkları bilinmektedir. Ülkemizde, Nasreddin Hoca, Yunusemre, Mevlana gibi çocuk ve gençlerimizin, örnek alabilecekleri ve onlara örnek olarak sunabileceğimiz, pek çok mümtaz şahsiyetler vardır


                Nasreddin Hoca, bu insanlarımızdan biridir


                Nasreddin Hoca, yalnız ülkemizin değil,  Türk dünyasının;  dünyadaki hemen, tüm ülkelerin, tanıdığı ve tanımak istediği bir düşünürdür. Onun için de Eskişehir’de yapılacak olan, Nasreddin Hoca etkinliklerine, ulusal ve uluslararası perspektiften bakılmalı ve şenlik programları da buna göre şekillendirilmelidir.


              Nasreddin Hoca, zeki ve nüktedan biridir. Esprili ve nükteli konuşmanın, insanın sevgi ve saygısını artıracağına inanır. Onun fıkralarının, temel özelliği zekâ ve nüktedir.  Derin bir hoşgörüye sahiptir. Ezilenin ve zulüm görenin yanındadır. Görünüşe değil, insanın iç dünyasının, zenginliğine önem verir.


             Ayrıca Sivrihisar ve Akşehir’ de,  Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’ nde,  şenlikler yanında, Nasreddin Hoca’ nın,  düşünce ve fikirlerini yansıtacak, Konferans, sempozyum ve panel gibi, etkinlikler de düzenlense, toplum,  özellikle de çocuk ve gençlerimiz açısından, daha yararlı olacaktır.


            Çünkü insanımız, özellikle de cocuklarımızsevgi, hoşgörü, doğruluk, dürüstlük, cesaret, fedakârlık, yardımseverlik, sorumluluk, vefa, sabır, azim, hak ve hukuk, vatan sevgisi, gibi çeşitli vasıfları,  Nasreddin Hoca ve Yunus Emre gibi, mümtaz insanlarımızdan öğrenecektir. 


            Nitekim Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ ın,  Akşehir Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla yayınladığı mesajda, “"Gülümseyen yüzü ve gülümseten sözleri ile tarih ve kültürümüzün seçkin bir siması olan,  Nasreddin Hoca, yüzyılların ötesinden günümüze uzanarak, bizi aydınlatmaya devam eden önemli bir değerimizdir" demiştir.