26 Ekim 2020 Pazartesi 603 Okunma

TEGV’LE NİCE 25 YILLARA…

               Türk Eğitim Gönüllüri Vakfı, İlköğrenim çağındaki çocukların, çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin, temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla, devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmaktır.


             TEGV, şahsıma gönderdiği,  2019 yılında, ikincisini yayınladığı, Entegre Faaliyet raporunu, okurken, Rahmetli  Suna Kıraç’ın,, kurulmasına liderlik ettiği, gönüllülerin de  temeline yüreğini koyduğu, TEGV’le gurur duyduk..


             Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, çocuklarla birlikte büyüyerek 25 yaşına geldi.


              İlk TEGV’liler, bugün iş hayatının, önemli yerlerinde ve ne mutlu ki, çoğu da şu anda TEGV gönüllüsü olarak, İlköğretim çağındaki çocuklara, eğitim desteği vererek onlara sormayı, sorgulamayı, düşünmeyi öğrenmelerine vesile oldular.


.            TEGV’ le başlayan, ulvi yolculuk, bugün tüm hızıyla ve kesintisiz sürüyor. 25 yılda milyonlarca çocuk, yüz binlerce gönüllü ve bağışçı, tek yüreğe dönüştü. TEGV gönüllüleri,  Türkiye’nin geleceğine değer katmak için, önünde nice 25 yıllar var.


              İlimizdeki TEGV’ in, Atatürk Eğitim Parkı, Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi’nıç, isminde, katkım ve eğitimci olduğum için, çalışmalarını, yıllardır, yakından izliyoruz. çalışmaları ile de gurur duyuyoruz.


             TEGV, “Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir” sloganı ile eğitimin, sadece çocukları değil, onların ailelerini ve ülkenin geleceğini de değiştireceğine inandı.  Bugüne kadar nitelikli eğitimle buluşturduğu, milyonlarca çocuk; kendileriyle, hayatla ve tutkularıyla yeniden tanışıyor. Gelecek onlar için, hayalleri doğrultusunda şekilleniyor.


              TEGV, bugüne kadar 135 Etkinlik Noktası, 24 Ateşböceği Öğrenim Birimi ile  etkinlik noktalarıda, kapısından giren, her çocuğu, sevgi ve ilgiyle kucakladı. Onlara her şeyden önce umut aşıladı. Nitelikli ve keyifli eğitim programlarıyla, geleceğe emin adımlarla yürüyebilecekleri, enerjiyi verdi. Bu enerjiyle çocuklarımız, başarılı insanlar olarak hayata atıldılar.


              TEGV Eğitim programları ile çocukların kendilerini güvende hissettikleri, eleştirel düşünce geliştirebildikleri, yaratıcılıklarını ortaya koyabildikleri, aktif katılımlarının, ön planda olduğu, yenilikçi eğitim malzemeleri ve teknoloji ile desteklenmiş öğrenme ortamlarında hayata geçiriyor. 


              Bugüne kadar da TEGV’ de 91 bin gönüllü, çocuklarla birlikte zaman geçiriyor, birlikte hayatı paylaşıyor, onların gelişimlerine destek oluyor ve onlarla birlikte büyüyor. Bu heyecanla büyüyen çocuklarımız, dünyada, benzeri olmayan bu gönüllü hareketinin bir parçası oluyor.


                TEGV' de, en büyük güç gönüllülerdir. Gönüllü adayları, kendi bilgi, beceri, deneyim ve tercihleri doğrultusunda, , "Etkinlik Gönüllüsü", "Destek Gönüllüsü" ya da "Eğitmen Gönüllü" olarak görev alabiliyorlar.
             Aslında TEGV’ de,  "GÖNÜLLÜ OLMAK" herkesin harcı değildir. Çünkü gönüllülük, bir yaşam biçimidir. Toplumsal projelere, karşılıksız katılmaktır.


              Herkes de gönüllü olamaz. Çünkü gönüllüler, kendi kendisini motive etme yeteneğine sahip, başarmayı, öğrenmeyi ve paylaşmayı ilke edinmiş, iyi ve doğru olduğuna inandığı, bir amaç uğruna çalışan, emeğinin karşılığını ‘geleceği yakalayarak’ alacağını bilen, nitelikleri olan, insanlarımızdır.


             Yine gönüllülük, insanların, sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını, kendi özgür iradeleriyle, bir sivil toplum kuruluşunun amacı doğrultusunda kullanmalarıdır.


              Gönüllüler, birer meçhul kahramandırlar. Aynı zamanda, etkinliklerin, icraatların, özellikle de Sivil Toplum Örgütleri’ nin, en önemli zenginlik kaynağıdır.
            TEGV, çocuklarımızın; Cumhuriyet temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak okul dışı eğitim programları oluşturmak ve uygulamak ‘tır.


           TEGV’ de, çocuklarımız bilgi ve beceri yönlerini tanırlar,  bedensel, duygusal, düşünsel ve sosyal yeteneklerini, kendisi ve toplum için, en uygun şekilde geliştirir, kendisi için gerekli ve yararlı donanımları kazanır, Bireysel farklılıklarını görür, güçlü, sınırlı yönlerini anlar. Eğitim parklarındaki çeşitli aktiviteler ve yaşantılar içinde, kendini keşfeder.


             Eğitim Gönüllüleri, etkinlik noktalarında kurumsal işbirlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği eğitim projeleri ile çocukların, serbest zamanlarını, en iyi şekilde değerlendirmeleri amaçlıyor, başarıyla da uyguluyor.


           TEGV 135 etkinlik merkezinde, , “Vücudumuz ve Sağlık”,  “Düşler Atölyesi”,  “Genç Mucitler”,  “İngilizce Oyun Saati”, “Trafik Eğitimi” , “Bilgisayar Eğitimi”,   “Basketbol Gönüllüleri” ve   “Düşler Yolunda”  gibi Projeleri, başarı ile uygulanıyor.


           TEGV’ in, Eskişehir’deki Atatürk Eğitim Parkı,  kentteki çocuklarımızın serbest zamanlarını değerlendirmek için ciddi bir imkândır.  Özellikle de çalışmalara hakim olan,  “Ekip ve Takım Ruhu”“Ortak akıl”, “Ortak payda”, “Hoşgörü”, “Diyalog” ve “ uzlaşma” gibi kavramların çalışmalara hakim olması, çocuklarımızın ve ülkemizin, geleceği açısından önemli bir gelişmedir.    


             Çocuklarımız açısından, “Eğitim-Öğretim sınırsız ve en doğal ihtiyaçtır”. TEGV bunun farkındadır. Bunun sosyal bir sorumluluk olduğunun da bilincindedir. Yeter ki TEGV ‘ e, kişi/kişiler ve kurum/kuruluşlar, imkânları ölçüsünde katkıda bulunsun, daha fazla çocuğumuz, TEGV’ in, eğitim parklarından istifade etsin.


             TEGV’ le nice 25. Yıllara…