25 Nisan 2018 Çarşamba, 07:24

 5-Mustafa KANTARCI (GÖZLEM)

OKULLARIN RESİM SERGİLERİ

416

  


              Okullarda, yılsonu resim sergileri açılıyor. Eğitimciler, okul gösterileri ve resim sergilerinin, çocuklara, topluluk önünde, kendini ifade etme gibi, yetenekler kazandırdığını, motive ettiğini, en önemlisi de geleceğe, umutla baktığı görüşündedir.


            Yılsonu etkinlilerin ve resi sergilerinde, öğretmenler ve öğrenciler,  bir senedir verdikleri emeğin sonuçlarını, göstermek ve kendilerini ispat etmek zorunda hissederler. Ancak okullarda, yılsonu gösterileri ve resim sergileri,  çocukların, yaş ve gelişim düzeylerine, göre yapılıyor. Etkinliklileri, değerlendirme de bu göz önünde tutulmalıdır.


                Sene sonu, okul etkinlikleri, karnaval, festival, şölen gibi geçer. Çocuklar, aylarca hazırlandıkları becerilerini ortaya koyarlar. Bu etkinliklere ve gösterilere, yalnızca çocuklar değil, ebeveynler, öğretmenler ve yöneticiler de katılım sağlıyorlar.


             Resim dersi, bir takım temel becerileri kazandırmakla beraber, çocuklarda, düşünce ve duyguyu da geliştirir. Düş kurmalarına da yardımcı olur. Çocuklarımız, gözlem, izlenim, duygu, düşünce ve heyecanlarını,"RESİM" ve "FIÇA DARBELERİ" hatta "RENKLERLE" ile ifade ederler. Kendi, kendilerini tanırlar. Gizli güç ve yeteneklerini keşfederler.  
            RESİM ve RENK, beynimizde uyanan duyumlardır. Bireylere, dinamiklilik ve canlılık kazandırarak, enerji aşılayarak, yaşama sevinci verir. Bu nedenle de asırlardır, insanın, yaşam içinde ve yaşantısında, vazgeçilmez bir unsur olmuştur.


            Öğrencilerde, psikolojik gereksinimlerinin karşılanması yoluyla, resim eğitimi, eğitsel yönü, güçlü, gelecekçi, çağdaş ve yetkin bir kişilik geliştirme ve kültürlenme aracı oluşturmaktadır. Resim eğitimi, öğrencilerin, öncelikle psikolojik gereksinmelerinin de bir sonucudur. Resim yapan birey, ruhen sağlıklı olur. 


              Şu bir gerçek ki resim sergileri, çocuklarımızın, duygusal ve sosyal gelişimine de katkıda bulunur. Halkla, ilişki içinde olan çocukların, kendilerine güveni artar. İşe yaradığını görerek, kendini değerli hissetmeye başlar,  Konuşma becerileri ve kelime dağarcıkları artar. Bu gelişmeleri, resimlerini anlatan öğrencilerde, net bir şekilde gördük.


               Öğrencileri, hayal güçlerinin ve yaratıcılıklarının artırılması ve gelişimlerinin desteklenmektedir. Yaratıcılıklarını geliştirdikleri derste,  öğrenciler, sanatın yaşamdaki önemini ve gerekliliğini kavrar, görsel algı ve estetik duyarlılığını geliştirir, duygu ve düşüncelerini, sanat yoluyla ifade edecek yeterliliğe, sahip bireyler olurlar. Kendi kendilerini tanırlar. Gizli güç ve yeteneklerini keşfederler. 


            Okullardaki resim sergilerini gezerken, Nostalji yaşarım. Adalet İlkokulu’ nda, görevli olduğum yıllarda, Japonya’ dan , "KUKİZAKİ DAİNİ SHOGAKKO "ve " TAKEZONE HİGASHİ ELEMANTARY SCHOOL" adlı iki kardeş okullardaki ve Japon eğitim sistemindeki, resim çalışmalarını hatırlarım. 
           Japon Eğitim sisteminde, "RESİM" ve "YAZI" önemli bir yer tutar. Japonya’ da, "Resim ve Yazı" insanların, eğitim düzeyini gösteren önemli bir göstergedir. Öğretmenler, öğrencileri tanımayı ve değerlendirmeyi, yazı ve resimlerine, bakarak yaparlar


            Dünya da olduğu gibi, ülkemizde de resim sergileri, çocuklarımızın, kendileri en iyi ifade ettikleri sergilerdir.  Eskişehir’ de, bu alanda başarılı okullarımızdan biri de Şehit Yunus Baykal Ortaokulu’ dur. Yıllardır, hemen her resim sergisini, yakından izliyoruz. Hatta  Eskişehir’ de, yapılan resim yarışmalarında, öğrencilerinin, aldığı ödüllere de tanık olduk.


            Okuldaki başarı, Okul müdürü, Sayın Mevlüt ÖZTEKİN ve ekibinin, verdiği eğitim, yönlendirme, liderlik ve cesaretlendirme sürecinin de bir sonucudur. Bu özenli süreç, eğitim-öğretim çalışmalarında, kaliteyi hedefliyor.


             Ayrıca Sayın ÖZTEKİN, veli, öğretmen ve öğrencilere karşı, açık görüşlü ve objektiftir. Öğrencilerin, beklenti ve gereksinmelerini, dikkate alıyor. Eğitimle ilgili sorunları, bilimsel yöntemlerle araştırır, öğrencileri yetenekleri doğrultusunda, yönlendirmek gerektiğini, her vesile vurgular. Yenilik ve gelişmelere açıktır.


             Elbette Şehit Yunus Baykal Ortaokulu’nun, Görsel Sanatlar ve Teknoloji ve Tasarım derslerindeki başarı da,  Görsel Sanatlar Öğretmeni, Sayın Fatuma SÖNMEZ ve öğrenciler arasındaki oluşan, sevginin de payı büyüktür.


           Sayın Fatuma SÖNMEZ ve öğrencileri, birlikte çalışmaktan, zevk alıyorlar.  huzur buluyorlar. Aralarında oluşan, sadakat, vefa, bağlılık, sorumluluk, özveri, şefkat,  özellikle de. Çalışmalarındaki, anlayış, hoşgörü, sabır, tutku ve cesaret,  örnek teşkil edecek niteliktedir.


            Şehit Yunus Baykal Ortaokulu’ daki, resim ve iş çalışmalarında, çocuklarımız, duygu, düşünce, izlenim, algı ve yaratıcılıklarını, estetik bir yolla ifade edebilme,  yaratıcı düşünme ve üretim yeteneği kazanırlar. Özellikle de bakmak, görmek ve resmetmek arasındaki ilişkiyi kavramada. kültür-sanat etkinliklerine, ilgi duymak ve katılmak, yanında, sanat eserlerine, değer vermek ve korumada, önemli beceriler kazanmaktadır.


          Öğretmen, Sayın Fatuma SÖNMEZ ve öğrencilerini, kutluyoruz.          

  • Diğer Yazıları

 

 Yazarlar