25 Ocak 2020 Cumartesi 544 Okunma

Bu TOKン地in kendinden haberi yok!

Yeni yaplan stadyum’da, tayc ayaklarn yerlerinden sökülmesi üzerine, stadyum güvenlik nedeniyle kapatld.
Oklar, stadyum inaatn yaptran TOKン’ye çevrildi.
Bu arada Eskiehir ンnaat Mühendisleri Odas, bir açklama yapt…
-“ehre duyduumuz sorumluluk gerei olaya dahil olmak istedik. Ancak, stadyum binasnda yapmak istediimiz incelemeye izin verilmedi.”
TOKン adeta k hzyla Oday yalanlayp “ンnaat Mühendisleri Odas Eskiehir ゙ubesinin Eskiehir Stadnda yerinde inceleme yaplmas yönündeki herhangi bir talebi ンdaremize ulamad” dedi.
Halbuki ンnaat Mühendisleri Odas, 9 Ocak tarihi’nde hem Çevre Bakanl, TOKン Bakanlna, hem de Gençlik ve Spor il müdürlüüne yaz göndermi.
-“Stadyum binasnda uzman teknik heyetimizle inceleme yapmak istiyoruz” talebinde bunmu.
ンin ilginç taraf…
ンnaat Mühendisleri Odas’nn bu inceleme talebine Gençlik ve Spor bakanl “ンlgili talebiniz uygun bulunmamtr” diye Uzun! Ve Kapsaml! Bir cevap verirken!, TOKン ayn talebe resmi yazyla “Biz Grekli incelemeleri yaptryoruz. ンlave bir incelemeye gerek yok” cevabn vermi…
Yani…
-“ンnaat Mühendisleri Odasnn bize stadyumu inceleme talebi yok” diye TOKン, 10 Ocak tarihinde, bizzat altnda daire bakannn imzasyla resmi yaz gönderip,  “sizin incelemenize ihtiyacmz yok” demi…
Bu durum TOKン’nin kendinden bile haberinin olmadn açkça ortaya koyuyor.
Kendisine gelen talep yazsna resmi yaz ile cevap veriyor.
Sonra da çkp “bana böyle bir talep gelmedi” diyor…
Ne diyelim?
Kurumda kimsenin kimseden haberi olmadna göre,  TOKン’nin galiba; T’si ayr, O’su ayr, K’si ayr, ン’si ayr kurumlar olarak çalyor.


.....


“Hakl olmak yetmiyor. Güçlü olmak lazm” kural iliyor…


Eskiehir Gar’nda bulunan Hzl Tren VンP biriminde görevli 4 personelin bana gelenleri artk herkes biliyor.
Detaya girmeyeceiz…
Görevlerini yapan 4 personel, yaanan olaylar üzerine görevlerinden alnd ve baka birimlere datld.
Tepki üzerine 4 personeli baka birimlere gönderen makam bu kararndan geri döndü ve söz konusu personellerin eski görevlerine dönmelerine karar verdi.
Normalde ne olmas lazm?
Görevlerinden alnan 4 çalann eski görev yerlerine dönmesi lazm deil mi?
Deil ite…
Göreve iadeye ilikin resmi yazya ramen VンP personelleri görevlerine iade edilmiyormu.
Hala, görevlendirildikleri baka yerlerde çalmaya devam ediyormu.
Kurum, kendi kararn uygulayamaz hale gelmi iyi mi?
Ne diyelim?
Ülkede ileyen “Hakl olmak yetmiyor. Güçlü olmak gerekiyor” kuraln hatrlatan yüzlerce olaya tank olmaya devam ediyoruz hep birlikte!


.....


ンsizin i isyan!


Uzun süredir i arayan, bulabildii ilerde de bana türlü türlü i gelen bir genç kaleme alm yazy.
-“Ne olur gazetenizde de dile getirin söylediklerimi. Bu i fena bir hal ald” demi.
゙unu söylüyor isyan içinde;
Duyuru!
ンçi bulamyoruz diye ilan veren iverenler! 4857 sayl i kanununa göre haftalk çalma süresi 45 saattir. En düük maa asgari ücrettir. SGK ie girildii gün balar. Deneme süresinde bile SGK ödenir. Resmi tatillerde, Bayramlarda çift yevmiye, fazla çallan her saat için mesai verilir.
ンlan veriliyor maa belli deil.
Telefon numaras yok, çalma saatleri belirtilmemi.
Türkiye’de yüzde 90 uygulanan Asgari ücretten düük maa ver, 10-12 saat çaltr. Mesai verme. SGK’y deneme süresi diye yatrma. ンlk 2 hafta yada 1 ay izinsiz çaltr.Zamannda maa verme.
Ey ンverenler!
ンçi aryorsanz önce içinin hakkn vermeyi bi deneyin. ンnsanlar ie mutsuz, moral ve motivasyonu bozuk geliyor. Srf zorunlu olduu için isteksiz çalyor.
ン isterken Avrupa, Amerika standartlarnda i isteyin, sosyal haklara gelince Afrika standartlar uygulayn.
Krizi bahane edip 3 kiilik ii 1 kiiye bindir. En büyük hrszlk emek hrszldr.
En büyük hrszlk emek hrszldr. ンçinin aln terinin damlas bile kimsenin yanna kar kalmaz!


.....


Herhalde artk
ev tutmutur…


Geçtiimiz seçim öncesi, iktidar partisin seçim slogan “Ben lafa deil hizmete bakarm” üzerine kuruluydu.
Seçim afilerinde yer alan  ve reklamlarda oynayan insanlar;
-Eskiden unu yapamyordum, imdi yapyorum.
-Eskiden unu alamyordum, imdi alyorum.
Eskiden uraya gidemiyordum, imdi gidiyorum dedikten sonra,   “Ben lafa deil hizmete bakarm” diyordu.
ンte, iktidarn bu seçim afilerinde oynayan ve reklamlarna çkan bir Üniversiteli bir kz örenci öyle diyordu: “Konya’da oturuyorum, Ankara’da okuyorum. Hzl Trenle 2 saatte gidiyorum. Ben lafa deil Hizmete bakarm”
Önceki gün Hzl Tren abonman fiyatlarna zam geldi ya…
Ankara Konya aras 687 liraya çknca aklmza bu kz örenci geldi.
Kendi kendimize “゙imdi ne düünüyordur ki acaba?” dedik.
Sonra da “Bu abonman fiyatlarndan sonra herhalde artk Ankara’da ev tutmutur” diye düündük…


.....


Biraz da
gülmek lazm


Siyasal gerginliin dnda iki toplumun insanlarnn arasndaki sosyo-kültürel farklln da büyük boyutlara ulat bir dönem de, bir Türk gurbetçisinin evi: Küçük olan, akamüstü okuldan gelmi... Kapdan girer girmez:
"Anne!" diye seslenmi, "Ben Alman oldum!"
Annesi:
"O nasl söz? Sakn bir daha tekrarlama"
"Anne ben Alman oldum. Bugün snfta karar verdik. ben Almanm artk"
Annesi "sus bakaym" diye tiz perdeden barrken, babas da içerden duyup komu. Bir tokat, bir tokat daha.
Çocuk bir yandan yedii dayaktan korunmaya çalrken, bir yandan da konumasn sürdürüyormu:
"゙u dünyann iine bakn! Alman oldum. Yarm saat sonra Türklerle bam derde girdi!"