13.01.2018 17:07:41 625 Okunma

HENÜZ VAKİT VARKEN…

                                 
            Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu tarafından, Eskişehir’e, kurulması planlanan Alpu kömürlü termik santral ile ilgili, imza kampanyası başlatıldı.  Dilekçeler, imzalanarak, toplu halde ilgili makamlara iletilecek.
            Kampanyada, bir konuşma yapan, Gündüzler Derneği Başkanı Sayın Selim Kurnaz, “ …Kömürlü santral havamıza, suyumuza, toprağımıza ve Eskişehir’de huzur içinde yaşayan bizlere zarar verecektir. …Sesimizi yetkililere duyurmak için, dilekçe kampanyamızı başlatıyoruz.” diyerek , imza kampanyasını başladıklarını kamuoyu ile paylaştı.
             Ayrıca Beyazaltın, köyünde, termik santral bilgilendirme toplantı sonrası, bir köylünün, “Termik santralin, 32 yıl sonra, işlevi sona erecek ama tarım alanlarımızı, ebediyen kaybedeceğiz” sözleri dikkatimizi çekmişti.
             Termik santralden, yalnız sit alanı (Büyük Ova) ilan edilen Anadolu’nun, buğday deposu,51 bin hektar Alpu Ovası değil,  100 km yarıçapındaki, tüm Eskişehir’deki doğa ve tüm tarım alanları, Termik santral gerçekleşirse, zarar görecektir.
               Alpu termik santrali ile birlikte, bölgede, tarımsal üretimde, büyük bir maddi kayıp yaşanacak. Tarım alanlarını, kömür sahaları ve kül depolama atık sahalarına çevrilecektir.
              Alpu Ovası ile ilgili, CHP Milletvekili Sayın Prof. Dr. Gaye Usluer’ in, verimli bir alana termik santral yapılamayacağı için, Alpu Termik Santralinin, ÇED başvuru dosyasında Alpu Ovası’nın, verimsiz gösterilmeye çalışıldığını iddiasıdır. Bu iddia , santralle ilgili gelişmelerin, ne kadar gerçeklerden ve bilimsellikten uzak  olduğunun da ispatıdır.
           Oysa termik santral, Alpu Ovasını, verimsiz kılacaktır.
           Ayrıca Termik santralden, çıkan kükürt dioksit, azot oksit ve partikül madde gibi maddelerin bünyesinde bulunan ağır metaller Eskişehir’ de yaşayan insanların merkezi sinir sistemini harap eder. Hamile kadınların, normal doğum seyirlerini kötü etkileyecek. İnsanların gelişme ve öğrenme becerisini köreltecektir.
           Termik santrallerde soğutma, temizleme ve buhar için, su bolca kullanılır. Kullanılan sular atık olur. Toprağa, yer altı sularına, denize veya akarsulara dökülür. Bu nedenle sular kirlenir.  Santrallerin, bacalarından doğaya salınan gazlar, asit yağmurlarına neden olacak. Asit yağmurları da toprağın kimyasal yapısını olumsuz yönde değiştirecek. Tarımsal verimleri düşecek, ağaçlar kuruyacak, hayvancılık faaliyeti gerileyecektir.
            Yine Atom Enerjisi Kurumu'nun araştırmalarına göre, Termik santraller, sağlığa ve doğaya,  zararlı radyoaktif atıklar üretmektedir. Termik santrallerin, bacalarından çıkan partiküller ve kazandan alınan külde, radyoaktivite vardır. Rüzgâr ve yağış etkisi ile küller, çevreye yayılmakta ve yeraltı sularının kirlenmesine neden olmaktadır.
             Ayrıca Türkiye, Kyoto sözleşmesi ve Paris İklim Anlaşmalarına, imza koydu.  Termik Santral,  bu anlaşmalara aykırıdır.  Ülkemiz,  doğal enerji kaynaklarına,  sahip olmalı,  gelecek nesillere de bozulmamış, bir çevre bırakmalıdır. .
             Odunpazarı AK Partili belediye meclis üyesi, Sayın Mustafa Özkan, “Artık teknolojiler gelişiyor. Filtre imkânı var. Filtrelendikten sonra herhangi bir zararı yok santralin. Hemen öyle kanserden ölüp giden de yok. Uygun şartlarda işletilirse bir sürü insana istihdam sağlatacak. Bu da insanımıza fayda sağlayacak.” yorumu , kabul edilecek nitelikte değildir.
             Çünkü dünyada, termik santrallerin, zararını tamamen oradan kaldıran, ne bir teknoloji  ne de söyledikleri gibi  bir filtre vardır. Santral da ise 2000 kişi istihdam edilecektir.
             Ayrıca Sağlık Bakanlığı, Kanserle Savaş Dairesi Başkanının belirttiğine göre de  termik santral bölgesinde, 10 yıl içinde toplu ölümlerin olabileceği uyarısında bulunmuştu. Bu bölgeye, yağan karın rengini bile griye çeviren, kirlilik sebebiyle, çevrede yaşayanlarda görülen kanser vakaları, Türkiye ortalamasının, 15 katı artmıştır.
             Makine Mühendisleri Odası Enerji Komisyonu Başkanı, Sayın Serdar Erkan,”  Türkiye’de kurulan termik santrallerin ‘garanti süresince 2-3 yıl çalışır. Garanti süresi biter, arkasından arıza yapar, toz tutma filtreleri çalışmaz, kükürtsüzleştirme sistemleri çalışmaz. Yedekleri ise zaten yoktur. Çünkü ucuz santrallerde, yedek kavramı yoktur. Santral havayı, denizi, suyu ve çevreyi kirlete kirlete çalışır” dedi.
             Alpu, termik santralı, Türkiye’nin,  en büyük termik santrali olacak. Alpu termik santrali üç üniteden oluşacak. Eskişehir’de, toplamda bin 80 megawattlık  bir termik santral planlanıyor. Yılda 6 milyon 316 bin 812 ton kömür yakılacaktır.
            Öte yandan,  Dünyanın, her tarafında, gerek iklim değişikliği, gerek hava kirliliği ve sağlık sorunları nedeniyle kömüre ve termik santrallere karşı giderek yükselen, bir yurttaş baskısı oluşuyor. Ülkemizde de Termik santral yapılan, her kentte ciddi tepki var.
             Henüz vakit varken, Termik Santralle ilgili olarak, Sayın Prof. Dr. BÜYÜKERŞEN’ in, “… Tüm vekillerimize, tüm odalara ve sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum, buna karşı durulması gerekiyor.“ önerisi, Eskişehir’deki tüm kesimler tarafından,  dikkate alınmalıdır. Çünkü termik santral, Eskişehir’ de, “hava ", "su “ ve “ toprak” kirliliği yanında, canlılar  ve doğada, ciddi zarar görecek iklim deşikliği, üzerindeki katkısı ise felaket olacaktır.