16.04.2018 18:53:44 724 Okunma

CED DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Eskişehir Demokrasi İçin Dayanışma Platformu tarafından, düzenlenen toplantıda 'Kömürlü Termik Santralin, ÇED Raporu ve hukuki süreci' hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıya, CHP Eskişehir Milletvekili Sayın Utku ÇAKIRÖZ demokratik kitle örgütleri, siyasi parti yöneticileri ve oda temsilcilerinin katıldı.


TMMOB, Eskişehir İKK sözcüsü, Sayın Neşet AYKANAT, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB)'nin, Yürütmenin durdurulması ve duruşma istemli,  Eskişehir İdare Mahkemesi Başkanlığına yapılan başvuru, hakkında bilgi verdi. 


Sayın AYKANAT, ÇED Raporu'nun, özel formata aykırı olduğunu, Büyük Ova Koruma Alanında, yer alan ve önemli bir bölümü, 1. ve 2. sınıf tarım topraklarından oluşan Alpu Ovası, Termik Enerji Santrali Kurulmasına ilişkin, ÇED raporunda, raporu hazırlayanlar aralarında, Ziraat Mühendisi bulunmaması, bilimsel gereklere aykırıdır." dedi.


Sayın AYKANAT, Alpu TES projesinde, hammadde olarak kullanılacak maddenin hangi kömür ocağından temin edileceği hususundaki belirsizlik olduğunu, Raporda, santralin tarımsal üretime vereceği zarar,  kabul edilmekte, ancak bir hesabı yapılmamıştır


Sayın AYKANAT, “termik santrallerde; soğutma, buhar elde etme ve temizleme gibi çeşitli amaçlarla su kullanılmakta ve tüm bu işlemler sonucunda tonlarca atık su oluşturmaktadır. Özellikle atıkların, ne kadar işlemden geçirilirse, geçirilsin çevre kirliliğine yol açması kaçınılmazdır” dedi.


Eskişehir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Akif Aladağ ise açılan dava ve içeriği ile ilgili bilgi verdikten sonra, "Alpu-Tepebaşı Termik Santralında, toplum yararı kriterleri kanıtlanmamıştır. Bu nedenle de santralin yapılması, toplum açısından uygun değildir. Alpu-Tepebaşı Termik santralinin yaratacağı toplumsal maliyet gözetildiğinde, elde edilecek kamusal bir fayda bulunmadığı görülmektedir.” dedi.


Greenpeace rapora göre de, Alpu kömürlü termik santralinin, Türkiye ve Eskişehir,  için, çok büyük bir hava kirliliği, kaynağı olacağına ve bölgedeki yerleşim yerleri ile ekosistemler üzerinde büyük sorunlar, yaratacağına işaret etmektedir.


Raporda, Alpu ve çevresindeki bölgelerde havada bulunan zehirli partikül ve NO2 miktarını artırarak yetişkinlerde inme, akciğer kanseri, kalp ve solunum hastalıkları ile çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları gibi, sağlık sorunlarının riskini artıracak. Bu durum, söz konusu hastalıklardan, kaynaklı erken ölümlere yol açacaktır.


Nitekim Termik santraller dolayısıyla, ABD’ de, her yıl yaklaşık, 24.000 erken ölüm,  Avrupa Birliğinde ise her yıl 18.200 erken ölüm, 8.500 yeni kronik bronşit olgusu, 28 milyonun üzerinde alt solunum yolu hastalığı belirtisi gösteren olgu ve  4 milyonun üzerinde kayıp iş günü meydana gelmektedir.


Greenpeace Rapor daki, “Alpu kömür santralinin, hava kalitesini ve insan sağlığını nasıl etkileyeceğine dair, detaylı bir analiz sunulmuştur. Etkiler, Türkiye’nin ve çevre ülkelerin, bir kısmını kapsayan 1500 km x 1500 km’lik, bir alan üzerinde modellenmiştir.”  İfadeleri tehlikenin boyutları açısından önemli bir tespittir.


Raporda, Santralin, ihtiyacı olan soğutma suyunun, Gökçekaya Hidroelektrik Santralinden karşılanacağı ifade edilmesine rağmen, konuyla ilgili bir fizibilite çalışması yapılmadığı, en önemlisi de  yeraltı sularının ve toprağın kirlenmesine neden olabilecek kül depolama alanındaki zemin sızdırmazlığına ilişkin yapılan hesaplamalarda, yanlışlıkların mevcut olduğu  da yer aldı.  Ayrıca atık su sorununa, ÇED raporunda çözüm sunulmadığı gibi, Porsuk Çayı’na, deşarj edilecektir.     


Yine raporda,  Eskişehir’ de, gerçekleştirilecek olan, Alpu Termik Santrali ve Mihalıççık’ taki Yunus Emre Termik Santralı, ülkemiz ve dünyadaki diğer tüm termik santrallerin, Küresel ısınmaya etkisi vardır. Ayrıca kömür, dünya üzerinde, en büyük kirlilik yaratan, enerji kaynağı ve küresel karbondioksit (CO2) emisyonlarının, en büyük sorumlusu.
Ayrıca kömür, iklimi değiştiren, en tehlikeli fosil yakıttır. Dünyadaki enerji kaynaklı toplam karbon salınırlarının, %41'inden tek başın, kömürlü termik santraller sorumludur.


Öte yandan Greenpeace’ in, “Türkiye’nin, daha fazla enerjiye ihtiyacı yok. Türkiye Elektrik A.Ş.’  nin (TEİAŞ)  2017 yılı faaliyet raporuna göre, Türkiye’de, yüksek nüfus büyüme tahminlerine göre bile,  2030 yılına kadar,  4000MW-5000MW fazla elektrik kurulu gücü mevcuttur. ”  Tespiti,  ortada iken,  Alpu termik Santralinde, ısrar edilmesi, dikkat çekici


Öte yandan toplantıda, Alpu’ ya,  kurulması düşünülen termik santrallerin,  Çevre Değerlendirme Raporu(CED)  ALPU çevresine, özgü olmadığı söylendi.. Ayrıca CED,  Alpu Termik Santraline   “ÖZGÜ”  ve “OBJEKTİF” de olsa,  Alpu Termik Santrali, Eskişehir’ de,  hava, su ve toprak kirliliği yanında, canlılar üzerinde, etkiler yapacak, tarım alanlarını ve bitki örtüsü, insan sağlığına da büyük zarar verecektir.