21 Ocak 2021 Perşembe 1056 Okunma

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

                                  


               Türkiye’de, teknokent kurma çalışmaları, 1980’lerde başlamıştır. Bu çalışmalar neticesinde, 1990’da, KOSGEB ile üniversitelerin işbirliği çerçevesinde teknokentlerin, ilk adımı olarak TEKMER’ler (Teknoloji Merkezleri) kurulmaya başlanmıştır.


             Teknokentler ile ilgili, yasal çerçeve ise, 2001 yılında 4691 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile oluşturulmuştur. 4691 sayılı yasa teknokent kavramı yerine “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kavramını kullanmaktadır.


            Aslında geçmişte,  Eskişehir’de, bilim ve teknoloji alanında, ciddi adımlar atıldı. Özellikle 12 Nisan 1977 tarihinde, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından temeli atılan, “BİLİM PARKI”, Eskişehir ve bölge sanayi ile bilim hayatına, önemli katkı sağlayacaktı. Bilim parkı’nın, 1999 yılı sonunda, tamamlanması hedeflenmişti.


              Bilim parkı’nda, Otel, Golf alanı, Spor alanı, Yeşil alan, Serbest Bölge, Simge anıtı, TSE, KOSGEB, Girişimci, Geliştirme merkezi, İleri Teknoloji ve Ar-Ge Bölgesi ve Teknik Okullar Bölgesi yer alacaktı.


            Eskişehir’ de, Bilim parkı gibi,  çok verimli ve gerekli proje/projeler düşünüldü. Ama hiçbiri, düşünüldüğü gibi gerçekleştirilemedi. Ya atıl kaldı, ya da başka illere kaydırıldı


                Ve nihayet! 


                18 Eylül 1990 tarihinde, Eskişehir’de de Anadolu Üniversitesi, ESO ve EOSB’ de bulunan 16 şirket tarafından, ATAP A.Ş (Anadolu teknoloji Araştırma Parkı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) kuruldu.     


              ATAP A.Ş, ulusal ve yerel sanayimizi, bir an önce, gelişmiş ülkeler düzeyine çıkararak, ülkemizi ve Eskişehir’ i,  global pazarlarda, rekabet edebilecek güce eriştirecek, bilgiyi, uygulamaya dönüştürecek,  teknoloji hizmetinin sunulabilmesi içi de, üniversite ile sanayi arasındaki işbirliği, etkin bir hale getirilecekti
               ATAP A.Ş’ de, hedefler büyüktü., Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde, hedef, 50 Ar-GE çalışması yapan firma ile 5.000 nitelikli Ar-Ge elamanı ve yılda 500 milyon Dolar katma değer yaratılması hedelenmişti Ancak ATAP A.Ş’de,  beklenen ve arzu edilen hedeflere ulaşamadı.


             ATAP A.Ş’de, emekli Tümgeneral, Sayın Aydınmakine’ nin, Genel Müdür olarak göreve başlaması ile birlikte,  ATAP A.Ş’ de, somut gelişmeler oldu.    


               Hedefler büyüdü. Bugün, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde hedef, 50 Ar-GE çalışması yapan firma ile 5.000 nitelikli Ar-Ge elamanı ve yılda 500 milyon Dolar katma değer yaratılması hedeflenmişti.


            ATAP A.Ş’ nin, hedefleri arasında, “ Üniversitelerin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklenmesi,  Ar-Ge çalışmalarına hız kazandırmak,  üniversitelerin vereceği hizmetleri zenginleştirip etkinleştirmek, sanayinin rekabet gücünü artırmak, yenilikçi teknolojilerin ve bu teknolojilere yönelik bilginin gelişmesini sağlamaktır.


             Ayrıca yerel potansiyellerden yararlanarak, katma değeri yüksek üretim yapan yenilikçi şirketlerin oluşumunu ve gelişimini desteklemek,  Sanayi-üniversite işbirliğini geliştirerek, sürekli,  kalıcı ve sonuç alıcı hale getirmekti


             Nitelikli işgücünün istihdamını ve bölgedeki teknolojik ve ekonomik altyapıyı geliştirmek,  üretim sektörünün yenilikçi teknolojilere, uyumuna katkıda bulunmak,  en önemlisi de ürün geliştirmek ve ürün kalitesiyle, standardını yükseltmekti.


             Ülkemizde, Şubat 2020 sonu itibariyle 85 Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiştir. Ancak bu 85 teknokentin 67 adedi şu an için faaliyette, diğerleri geliştirme aşamasındadır.


             Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ de  şu anda faaliyet göteren 67 teknokent içinde yer almaktadır.


            Faaliyette olan teknokenlerde Ar-Ge çalışmalarını yürüten firmaların sayısı 5 bin 638'e ulaşmıştır. Bu firmaların %45’i yazılım, bilgisayar ve iletişim teknolojileri sektörlerinde, %7’si mühendislik alanlarında faaliyet göstermekte ayrıca medikal, enerji, kimya, gıda, savunma, otomotiv, tarım, hayvancılık gibi bir çok sektörden firmalar bölgelerde Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yer almaktadır.


              Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, yer alan firmalarda 46 bin 882'si Ar-Ge personeli olmak üzere toplam 57 bin 713 kişi istihdam edilmektedir.


               Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, toplam 318 adet yabancı/ yabancı ortaklı firma yer almaktadır. Bölgelerde faaliyet gösteren firmalar tarafından tescil ettirilen patent sayısı (Ulusal/Uluslararası) 1. 132‘dir.


             Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, ülkemiz ve Eskişehir için önemlidir Çünkü


Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Japonya, İsrail, İngiltere ve Almanya gibi dünyanın en gelişmiş ülkelerine yapmış oldukları, teknolojik ürün ihracatı 4,6 Milyar ABD dolarını ulaşmıştır.


             Teknoparklarda, yer alan şirketler, 4691 sayılı kanun gereğince bir takım vergi teşviklerinden yararlanabilmektedirler. Yasa gereği teknoparklarda yer alan şirketler kurumlar vergisinden, çalışan Ar-Ge personelleri de gelir vergisinden muaf tutulmaktadır.


               Teknoparklar, Ar-Ge çalışmalarında sağlıklı, etkin ve etkili sonuçların elde edilmesi için her türlü destek verilmedir.


                Çünkü çağımızda, bilim ve teknoloji, ekonomik hayatın yanı sıra, toplumsal hayatı da etkileyen, en önemli faktörlerdendir.Yeni teknolojiye sahip olmak, hem ülkelere, hem de firmalar, önemli bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır..


 


 


 


 


 


.