23 Şubat 2021 Salı 1022 Okunma

YUNUS EMRE VE TÜRKÇE YILI

    2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden, Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü olması münasebetiyle, UNESCO tarafından, anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı.
                Cumhurbaşkanı Sayın ERDOĞAN’ın, imzasıyla 2021 yılının ,“Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak kutlanmasına ilişkin, 20 Ocak 2021 tarihli  Genelge yayımlandı. Ancak Yunus Emre’ nin,  doğduğu ve yaşadığı Eskişehir de, bu alanda ciddi bir çalışma yok.
              19 Ekim 2020 tarihli yazımız da, “UNESCO’ nun,  2021 yılında, Yunus Emre’ yi Anma ve Kutlama 700. Yıl Dönemide Yunus Emre’nin doğduğu kent olan Eskişehir’ de, ulusal ve uluslararası alanda, görkemli etkinliklerle, katkıda bulunmalıdır. Bu etkinliklerin, hazırlanması ve uygulanmasını, organize edecek olan, “ANMA VE KUTLAMA KOMİTESİ”, ivedilikle gerçekleştirilmeli ve çalışmalara da başlamalıdır.” demiştik.
               Bugüne kadar ” YUNUS EMRE VE TÜRKÇE YILI” ile ilgili Eskişehir’ de,  ne gibi çalışma yapıldı bilmiyoruz. Ancak Eskişehir’ de, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının, “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak kabul edilmesinin ardından, Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinin, ortaklaşa düzenlediği “2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı” açılış etkinliği olan “Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye  “ konulu panel yapıldı.
                Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının, 700. yılı nedeniyle, 2021 yılının, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını hatırlattı.
              Sayın ERDOĞAN, Yunus Emre'nin,  şiirlerinde insan ve doğa sevgisini, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını, en duru Türkçe ile işlediğini ve bu şiirlerle din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin, tüm insanlığa seslendiğini vurguladı.
               Ayrıca Cumhurbaşkanı Sayın ERDOĞAN.   ” Yunus 'yetmiş iki millete bir göz ile bakmak' ilkesi ve evrensel insani değerler üzerine inşa edilmiş felsefesiyle, dünya hümanizmine katkılar sağlayarak, insanları ortak değerler etrafında birleştiren, çağının çok ötesinde bir şair olmayı başarmıştır. “dedi.
             Ayrıca 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de, yayımlanan Genelge ile “2021 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından, “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda “Dünya Dili Türkçe” adıyla yurt içinde ve dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verilmiştir. Düzenlenecek etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonuyla yürütüleceği duyurulmuştur.” İfadeleri yer aldı.
                  Etkinliklerle ilişkin, logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, ilgili kurumlarla belirlenecek ve kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır.
                Bu hususta da Cuhurbaşkanı, Sayın ERDOĞAN, "Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır. Bu çerçevede yıl boyunca, tertiplenecek etkinliklerin, en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için, ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin, öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda, bilgilerini ve gereğini rica ederim." ifadelerini kullandı.
             Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında, 'Bizim Yunus ve Dünya Dili Türkçe' temalarıyla, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, birçok etkinlik düzenlenecek.. Bu etkinliklerle Yunus Emre'yi, bir kez daha yad etmenin yanında,  onun mesajlarını, tüm insanlığa ulaştırmaya çalışılacaktır.
         Yunus Emre, edebiyatımızın, en büyük şahsiyetlerinden biridir. Türk milleti, kendi içinden çıkan, duygu ve düşüncelerini, kendi dili ile söyleyen,  bu evladını, yedi yüz yıldan bu yana bağrına basmaktadır.
             1990 yılında, dönemin Eskişehir valisi Sayın Bahattin GÜNEY, “Dünya Yunus EMRE Sevgi Yılı” nı, Birleşmiş Milletler Paris Unesco’ya önermiş  ve kabul ettirmiştir.  27.12.1991 tarihinde ise Birleşmiş Milletler, Paris Unesco binası duvarına, Türkçe ve İngilizce, Yunus EMRE'nin; bir şiirini de  yazdırmıştı.
              Sayın Bahahttin GÜNEY, Yunus Emre'yi, bütün dünya benimsemişti.  UNESCO’ ya yaptığı önerisi kabul gördü ve Birleşmiş milletlerin, kültür kuruluşu olan UNESCO, 1991 yılını da bütün dünyada "Yunus Emre Sevgi Yılı' olarak kutlamıştı.
          1991 yılında olduğu gibi,  Yunus Emre’nin, Vefatının 700. Yıl Dönümü” 2021 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri arasına alındı.
              Yunus Emre'nin, düşünceleri ve gönlü bütün insanlığı kucaklamaktır.  Nitekim Yunus Emre,  " Ben gelmedim dava için, Benim işim sevgi için;' demektedir. Bütün insanları aynı sevgi dolu gönül gözüyle görmektedir ve şöyle demektedir. "Yetmiş iki millete, bir göz ile bakmayan Şartın evliyası ise hakikatte asidir. " demiştir.
             Yunus Emre'ye göre,  insanlar, din, mezhep, ırk, millet, renk, mevki, sınıf farkı gözetilmeksizin, sevilmeyi hak etmektedirler. Şiirlerinde, en fazla işlenmiş temalar; İlahi aşk, din, ahlak, gurbet, tabiat, ölüm ve faniliktir.
             Yunus Emre, Müslümanlığı ve Türk toplumunun, özellikle de “Ahlak” ve “ Sevgi” konusunu,  şiirleriyle, en iyi şekilde anlatmış, büyük bir halk şairidir. O’ nu, yerel, ulusal ve evrensel alanda, her kesime tanıtmak, insanlığa, çok şey kazandıracaktır. Özellikle de doğduğu topraklar olan, Eskişehir’de, YUNUSEMRE’ nin, ulusal ve küresel bazda  daha bir özenle tanıtılması şarttır.
             Ne demişti, Yunus Emre,”  "Derviş Yunus söyler sözü, Yaş dolmuştur. iki gözü Bilmeyen, ne bilsin bizi, Bilenlere selam olsun.”