16 Aralık 2019 Pazartesi 933 Okunma

MODEL VE MARKA OKUL OLMAK

 


            SİVRİHİSAR,  Eti ve Frig uygarlıkların, yanı sıra, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu gibi önemli uygarlıklara da ev sahipliği yapmıştır. Bünyesinden, Selmanı Farisi, Şeyh Abdülvehhap, Seyyid Nurettin, Çandarlı Kara Halil,  Sinan Paşa, Yakup Paşa, Ahmet Paşa, Azizi Mahmut Hüdai, Şeyh Baba Yusuf,  Yunusemre,  Nasreddin Hoca, Mehmet Kaptan Hızır bey, Mehmet Kaptan gibi,  ilçenin bağrından, pek çok insan yetiştirmiştir.      


             Bu tablo da en etkili unsur,  o dönemlerdeki,  eğitim faaliyetlerinde bulunan, İlçe bünyesindeki Medreseler,  mektepler, (Süpyan mektebi- Rüştiye-İdadi) Kütüphaneler, Ahilik, Sosyal Kurumlardan Zaviyeler, Vakıflar, etkili olmuştur


             Bugün de Sivrihisar’ da, SEV Muzaffer Demir Anadolu Lisesi, Eğitim-Öğretim alanındaki başarıları ve proje çalışmaları ile ilçenin, tarihteki, eğitim alanındaki, başarılarını hatırlatırken, icraatları, özellikle de proje çalışmaları ile Eskişehir ve ilçenin, gururu oldu.  


            Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu Lisesi 300 öğrenci ve 25 öğetmen ile hizmet vermektedir. Okulda, akademik, bilimsel ve sosyal-kültürel faaliyetler yanında çevresel etkinlikleri ile de dikkat çekiyor.


           Demokratik okul yönetim süreçlerini kullanan ve Milli Eğitim Bakanlığı’ nın,  açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonundaki hedeflere, yerelden katkı sunmaya çalışan,  okul, etrafına model ve marka olma, hedefinde ciddi mesafe aldı.


            Sivrihisar Eğitim Vakfı, Muzaffer Demir Anadolu Lisesi, eğitim- öğretim çalışmaları ve tüm etkinlikleri, Öğrenci merkezli olup, Bireysel farklılıkları dikkate alınmaktadır.  Okulda ekip çalışması, her faliyette ön planda tutuluyor. Öğrenciler yaptıkları, her icraatta, proje çalışmalarında,  düşünüyor, sorguluyor ve üretiyor. Yaptığı işin. verdiği mutlulukla, yaşamlarına anlam katabiliyorlar.


             Sivrihisar Eğitim Vakfı, Muzaffer Demir Anadolu Lisesi’nde, gerçekleştirilen poje çalaışmaları ve gerçekleştirelen projler, ülkemiz, açısından umut vericidir. Çünkü geleceğe bakmak, vaat ve sözle olmaz."PROJE ÜRETMEK" gerekir.


           Çünkü çağımızda, toplumlar, zengin ve yoksul diye ayrılmıyor. Proje üretebilen, üretmeyen diye sınıflandırılıyor. Ülkelerin, bölgelerin, şirketlerin,  zenginliği, bünyelerindeki, "PROJE " ile ölçülüyor.


             Ayrıca, proje, geleceği düşlemektir. Güzellikleri yaratmanın da ilk adımıdır.. Nitekim Dalai LAMA’"GÜZEL BAHÇE DÜŞLEMEDEN BAHÇE SAHİBİ OLUNMAZ" demiştir.


              Sivrihisar Eğitim Vakfı, Muzaffer Demir Anadolu Lisesi’ de, gönüllülük de ön plandandır.  Öğretmenler ve öğrenciler için, gönüllülük, bir yaşam biçimidir. Toplumsal projelere, karşılıksız katılıyorlar. Öğretmen ve öğrenciler, sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin, bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını, kendi özgür iradeleriyle, amaçları doğrultusunda kullanıyorlar.


              Ziyarette, dikkat ettik öğretmen ve öğrenciler kendi kendisini motive etme yeteneğine sahip, başarmayı, öğrenmeyi ve paylaşmayı, ilke edinmişler. İyi ve doğru olduklarına inanandıkaları, bir amaç uğruna çalıştıkları alanlarda, emeklerinin, karşılığını ‘geleceği yakalayarak’ alacalarını biliyorlar.


             Okulda gönüllü, 27 Atölye lideri, 8  Rehber, 3 konuşmacı ve 130 gönüllü öğrenci ile gerçekleştirdiği, proje çalışmalarının mükafatını,  TÜBİTAK´ın, en prestijli projelerinden olan, 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında,  bu yıl ülke genelinde, 50 projeden, biri olmaya hak kazanarak Eskişehir ve ilçenin,  gururu oldu.


           Okulun üniversitelerle işbirliği de  diğer okullara örnek  teşkil edecek niteliktedir.. Nitekim Projeye, Osmangazi üniversitesi, Ettoma, Abant izzet baysal üniversitesi, Hacettepe üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, katkıda bulunmuslardır.  


            Üniversitelerle işbirliği, öğretim üyesi bazında da devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ferruh Mutlu BİNARK ile söyleşi gerçekleştirildi. Sınıf atmosferi içerisinde verimli paylaşımlarda bulunuldu.


            Okul, Gençlik Bakanlığı tarafından,  Gençlik Projelerini Destekleme Programına sunulan , “Gençler Sanatın Gücüyle Sokak Hayvanlarını Koruyor” projesi, resim öğretmenimiz koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir.


             TÜBİTAK, 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programına sunulan, “Geleneğini Bil, Bilimle Geliştir “Projesi  de kapasamında, birçok alanında uzman eğitmen, öğretim görevlisi ve zanaatkar bir araya gelindi. Destek almaya hak kazanırsa, geleneklerle bilimi buluşturan, çok etkili bir öğrenme imkanı oluşmuş olacaktır.


               Okul, TEMA Lise projesi, Sivrihisar temsilciliğini yürütmektedir.


               SEV Muzaffer Demir Anadolu Lisesi’ nde, hedef, Türk kültürünün değerlerini ve Atatürk İlkelerini, global  bakışla bütünleştiren. bireysel farklılıklara, hoşgörüyle bakan,  insana, doğaya ve topluma,  değer veren, insani ilişkilerinde dürüst, kendisiyle ve toplumla barışık, bireyle yetiştirmektedir.


               Ayrıca  okul   güven duygusu ve özdenetimi gelişmiş, değişime açık, bilimsel davranış ve tutumlara sahip; bağımsız öğrenebilen, ülkemizin ve kendisinin geleceği için, sorumluluk almaya, hazır bireyleri topluma kazandırıyor.


             Okul Müdürü Mehmet Nazik  ÖZ’ ü, öğretmelerini ve öğrencilerini kutluyoeuz.